Πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2001 και αφορά στη συλλογή, διατήρηση και προβολή, με ενιαίο τρόπο, του πνευματικού έργου που παράγεται κυρίως από τους φοιτητές στο TEI και δεν δημοσιεύεται αλλού.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ιδρυματικό Καταθετήριο για να έχει πρόσβαση στα πλήρη κείμενα των πτυχιακών εργασιών. Είναι επιβεβλημένη εντούτοις η αναφορά στη χρήση εργασιών βάσει του νόμου και των κανόνων περί πνευματικών δικαιωμάτων.

 • Online κατάστημα γραφικής ύλης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αργύρης, Εμμανουήλ; Κεφαλούκος, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-23
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει τη θεωρητική ανάλυση, μελέτη και κατανόηση της λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος και πιο συγκεκριμένα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος εμπορίας γραφικής ύλης ...
 • Εξυπηρέτηση πελατών μέσω Mobile app στις επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
  Συγγραφείς: Μανιαδή, Έλενα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-23
  Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μία επανάσταση των έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smart phones) τα οποία ενσωματώνουν πλέον δυνατότητες που δεν υπάρχουν στα συμβατικά κινητά τηλέφωνα. Τα λειτουργικά συστήματα των συσκευών αυτών ...
 • Η συμβολή της τεχνολογικής έρευνας στην ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Νεραντζάκης, Μιχαήλ; Παπαδάκης, Παναγιώτης; Πρωτοψάλτη, Κυριακή
  Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-23
  Η Ελλάδα στα πλαίσια της ΕΕ πρέπει να αποτελεί μία χώρα σε κίνηση, με ταχεία ανάπτυξη και δυναμισμό. Η παραπάνω εργασία αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση των παραγόντων που προσδιορίζουν την έννοια της επιχειρηματικότητας, ...
 • Xρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων κλάδου ασφάλισης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ασκιανάκης, Νικόλαος; Καναβάκης, Βασίλειος; Κονιδάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-23
  Στις σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες δεν είναι δυνατό να μην υφίσταται ασφαλιστική προστασία στους πολίτες της, καθώς οι κοινωνικοασφαλιστικοί κίνδυνοι προκαλούν διάφορες οικονομικές ανάγκες που μπορούν να αντιμετωπιστούν ...
 • Αναγνώριση συναισθημάτων από εκφράσεις του προσώπου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπολαράκης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-23
  Ο ψυχολόγος Paul Ekman, μετά από εκτενείς έρευνες πάνω στις εκφράσεις του προσώπου που έγιναν σε διάφορους πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έξι βασικά συναισθήματα είναι καθολικά, δηλαδή γίνονται ...

Δείτε περισσότερα