Πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2001 και αφορά στη συλλογή, διατήρηση και προβολή, με ενιαίο τρόπο, του πνευματικού έργου που παράγεται κυρίως από τους φοιτητές στο TEI και δεν δημοσιεύεται αλλού.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ιδρυματικό Καταθετήριο για να έχει πρόσβαση στα πλήρη κείμενα των πτυχιακών εργασιών. Είναι επιβεβλημένη εντούτοις η αναφορά στη χρήση εργασιών βάσει του νόμου και των κανόνων περί πνευματικών δικαιωμάτων.

 • Συστήματα αποθήκευσης πάγου με αντλίες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Θρασυβούλου, Ραφαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-17
  Σύμφωνα με όσα θα αναφερθούν και θα σχολιαστούν στις ακόλουθες σελίδες της εργασίας, θα λέγαμε πως βασικός σκοπός της εν λόγω πτυχιακής εργασίας, αναφέρεται σχετικά η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που τοποθετούνται ...
 • Χειραγώγηση λογιστικών κερδών στις επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γαργανουράκη, Ειρήνη; Σχοιναράκη, Πολύβια
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραμπίνης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-17
  Η Δημιουργική Λογιστική είναι ένα φαινόμενο με μεγάλες διαστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων και η διαχείριση των εσόδων και κερδών μιας επιχείρησης, αποτελούν τις κύριες εκφάνσεις του ...
 • Αξιολόγηση σπατάλης ενέργειας υπερθέρμανσης-υπέρψυξης-υπερφωτισμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ρηγάκου, Πολυξένη-Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-17
  Αρχικά η εργασία αναλύει το φαινόμενο της υπερθέρμανσης χώρων όπου αναφέρει τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης, την ανθρώπινη ευθύνη καθώς και μέτρα επίλυσης του προβλήματος. Έπειτα εστιάζει στο φαινόμενο υπέρψυξης χώρων, ...
 • Ανάπτυξη προγράμματος βίντεο ανάλυσης με Java και OpenCV.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πολυχρονάκης, Χαράλαμπος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-15
  Η πτυχιακή περιλαμβάνει περιγραφή και συγκριτική παράθεση των τεχνικών και αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση ενός βίντεο. Το πρόγραμμα που θα κατασκευαστεί θα περιλαμβάνει interface που θα επιλέγει βίντεο, ...
 • Επιδημιολογική μελέτη παραγόντων καρδιαγγειακής υγείας παιδιών σχολικής ηλικίας σε σχολεία του δήμου Ηρακλείου για τα έτη 2013 έως 2014.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Βερεράκη, Μαρία; Ζαχαριουδάκη, Αριάδνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρίκος, Νικόλαος; Γερμανάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-15
  Σε αυτή την πτυχιακή χρησιμοποιήθηκε δείγμα 248 παιδιά, τα οποία φοιτούσαν στην 3η τάξη Δημοτικού , κατά τα έτη 2013, 2014 σε Νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου . Η συμμετοχή των παιδιών έγινε στην Παιδιατρική Κλινική ΠαΓΝΗ ...

Δείτε περισσότερα