Πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2001 και αφορά στη συλλογή, διατήρηση και προβολή, με ενιαίο τρόπο, του πνευματικού έργου που παράγεται κυρίως από τους φοιτητές στο TEI και δεν δημοσιεύεται αλλού.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ιδρυματικό Καταθετήριο για να έχει πρόσβαση στα πλήρη κείμενα των πτυχιακών εργασιών. Είναι επιβεβλημένη εντούτοις η αναφορά στη χρήση εργασιών βάσει του νόμου και των κανόνων περί πνευματικών δικαιωμάτων.

 • Μελέτη, σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση μιας learning as a service (LaaS) πλατφόρμας πάνω από το υπολογιστικό νέφος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χαλβατζάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Πάλλης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-11-21
  Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό η χρησιμοποίηση δικτυακών διαδραστικών πλατφορμών εκπαίδευσης τόσο για την ενίσχυση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας όσο και για την εξολοκλήρου διδασκαλία ενός η ...
 • Επισκόπηση γονιμότητας εδαφών, θρεπτικής κατάστασης ελαιώνων και ποιοτικών χαρακτηριστικών ελαιολάδου στην περιοχή Χανίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Δρακακάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-11-21
  Η σημαντικότητα της ελαιοκαλλιέργειας στον Ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στην Κρήτη, επιτάσσει την μελέτη των χαρακτηριστικών του εδάφους όπου καλλιεργούνται οι ελιές, της θρέψης των δέντρων αλλά και της ποιότητας του ...
 • Παράγοντες που συμβάλλουν στην απόφαση των εγκύων να δωρίσουν ομφαλιοπλακουντιακό αίμα και αξιολόγηση των μαιευτικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα του συλλεχθέντος δείγματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Κασίου, Μυροφόρα; Μπρόκου, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ; Παπαδάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-06
  Το ομφαλιοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) είναι μια πολύ πλούσια πηγή αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (αρχέγονων ή προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων) αντίστοιχα του μυελού των οστών. Η μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων αποτελεί ...
 • Σύγχρονα μέσα πληρωμής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λεοντάκης, Αθανάσιος; Στιβακτάκη, Θεονύμφη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-06
  Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί θεαματικές, πρωτόγνωρες μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα διεθνώς. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι ακόλουθες: η ολοένα αυξανόμενη διεθνοποίηση του εμπορίου και της ...
 • Γεωφυσικές έρευνες περιοχής Παζινού για έλεγχο δυνατότητας διοχέτευσης ομβρίων υδάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Απλαδάς, Οδυσσέας; Βαγιανός, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαλλιανάτος, Φίλλιπος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-05
  Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι μέρος του ερευνητικού έργου που ανατέθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ) στο εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του ΤΕΙ Κρήτης και περιλαμβάνει την ...

Δείτε περισσότερα