Πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2001 και αφορά στη συλλογή, διατήρηση και προβολή, με ενιαίο τρόπο, του πνευματικού έργου που παράγεται κυρίως από τους φοιτητές στο TEI και δεν δημοσιεύεται αλλού.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ιδρυματικό Καταθετήριο για να έχει πρόσβαση στα πλήρη κείμενα των πτυχιακών εργασιών. Είναι επιβεβλημένη εντούτοις η αναφορά στη χρήση εργασιών βάσει του νόμου και των κανόνων περί πνευματικών δικαιωμάτων.

 • Εκτίμηση αναγκών σε αιματολογικούς ασθενείς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Μαρνέλου, Αριάδνη; Ραμουτσάκη, Αναστασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκανδαλάκη, Νεκταρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-25
  Οι ασθενείς με καρκίνο αιμοποιητικού εκφράζουν πολλά διαφορετικά είδη αναγκών (σωματικές, πνευματικές, οικονομικές κ.α.) που σχετίζονται είτε με την φάση της ασθένειας είτε με τη διαδικασία φροντίδας. Για την ικανοποίηση ...
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014). Διαφορές με το προηγούμενο καθεστώς των ΕΛΠ (ΕΓΛΣ, Ν.2190/1920). Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα των νέων ΕΛΠ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κάπετ, Τετιάνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριάρχης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-25
  Στην παρακάτω εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται ο νόμος 4308/2014 και οι σημαντικές αλλαγές που επέφερε, σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς καθώς και κάποιες βασικές ομοιότητες αυτών με των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. ...
 • Η φορολογία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ξυλούρης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιωργάκης, Μάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-25
  Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας στην σημερινή εποχή περιλαμβάνει πολλούς φόρους. Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με την φορολογία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στον ξενοδοχειακό κλάδο το φορολογικό σύστημα ...
 • Μελέτη της επιρροής της διαφήμισης στα παιδιά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
  Συγγραφείς: Καμπουράκη, Ανθή; Κοντορινάκη, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-24
  Η παρούσα εργασία αφορά στην επίδραση που έχει η διαφήμιση στη συμπεριφορά των παιδιών. Τα παιδιά σήμερα επηρεάζουν σε μεγάλο και τις αγοραστικές συνήθειες όλης της οικογένειας. Ο βασικός στόχος της πτυχιακής, λοιπόν, είναι ...
 • Σχεδιασμός συστήματος διοικητικής πληροφόρησης για αυτοματοποιημένες μονάδες HoReCa.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μανιουδάκης, Δημήτριος-Δημοσθένης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-24
  Τα Πληροφοριακά Συστήματα αποτελούν πολύ σημαντική παράμετρο σε όλη την επιχειρηματική λειτουργία και διαδικασία. Ειδικότερα, η ταχύτατη ανάπτυξη των Συστημάτων Διοικητικής Πληροφόρησης (ΣΔΠ - MIS: Management Information ...

Δείτε περισσότερα