Πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2001 και αφορά στη συλλογή, διατήρηση και προβολή, με ενιαίο τρόπο, του πνευματικού έργου που παράγεται κυρίως από τους φοιτητές στο TEI και δεν δημοσιεύεται αλλού.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ιδρυματικό Καταθετήριο για να έχει πρόσβαση στα πλήρη κείμενα των πτυχιακών εργασιών. Είναι επιβεβλημένη εντούτοις η αναφορά στη χρήση εργασιών βάσει του νόμου και των κανόνων περί πνευματικών δικαιωμάτων.

 • Εξοικονόμηση ενέργειας ζεστού νερού χρήσης σε ξενοδοχειακή μονάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λινάρδος, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μονιάκης, Μύρων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-17
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η περιγραφή του προβλήματος της εξοικονόμησης ενέργειας ενός κτιρίου − στην περίπτωση μας, μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Η εργασία αποτελείται από 5 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο ...
 • Σύστημα παροχής πιστωτικών υπηρεσιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλογεράκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-17
  Αναπόσπαστο κομμάτι στο τομέα των πληροφοριακών συστημάτων σήμερα είναι η δημιουργία και η διαχείριση βάσεων όπου αποθηκεύονται δεδομένα. Κάθε εταιρία και επιχείρηση σε όποιο εύρος ανταγωνιστικότητας και να τοποθετείται ...
 • Η χρήση των κοινωνικών δικτύων ως μέσο προώθησης επιχειρήσεων και η εφαρμογή τους για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
  Συγγραφείς: Γιαννακού, Αικατερίνη; Πουγκά, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-16
  Η συγκεκριμένη εργασία ασχολήθηκε με το ζήτημα της χρήσης των κοινωνικών δικτύων ως προωθητικό μέσο επιχειρήσεων και με την εφαρμογή τους για το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου. Ολοκληρώθηκε μέσα από επτά ...
 • Ενεργειακή αξιολόγηση/κατάταξη υφιστάμενης κατοικίας στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου, κατά Κ.Εν.Α.Κ. Προτάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση της.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βουμβουλάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μονιάκης, Μύρων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-16
  Η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην ενεργειακή επιθεώρηση οικίας. Αρχικά οριοθετούμε το κτίριο στη κλιματική ζώνη της περιοχής όπου εξετάζουμε. Βάση της οδηγίας του ΚΕΝΑΚ που υπάρχει στη μελέτη και των χαρακτηριστικών της ...
 • Επαλήθευση γεωμετρίας τρισδιάστατα εκτυπωμένων πτερυγώσεων με τεχνικές αντίστροφης μηχανικής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Στιβακτάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Πετούσης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-16
  Στόχος με την παρούσα πτυχιακή εργασία είναι η επαλήθευση της γεωμετρίας τρισδιάστατα εκτυπωμένων πτερυγώσεων ανεμογεννήτριας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα γίνει χρήση μεθόδων αντίστροφης μηχανικής. Συγκεκριμένα ...

Δείτε περισσότερα