Πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2001 και αφορά στη συλλογή, διατήρηση και προβολή, με ενιαίο τρόπο, του πνευματικού έργου που παράγεται κυρίως από τους φοιτητές στο TEI και δεν δημοσιεύεται αλλού.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ιδρυματικό Καταθετήριο για να έχει πρόσβαση στα πλήρη κείμενα των πτυχιακών εργασιών. Είναι επιβεβλημένη εντούτοις η αναφορά στη χρήση εργασιών βάσει του νόμου και των κανόνων περί πνευματικών δικαιωμάτων.

 • Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων. Μελέτη περίπτωσης κλάδου παραγωγής ελαιόλαδου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καρδαμίτσης, Xαρίλαος; Kardamitsis, Charilaos
  Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-18
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης μας εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα και θεωρούμε ότι λόγω της σπουδαιότητας του θέματος θα αποτελέσει πολύ σημαντικό εφαλτήριο για την μετέπειτα πορεία μας στον ...
 • Καταγραφή του βαθμού ενσυναίσθησης και του βαθμού εθισμού από κινητά τηλέφωνα στο νοσηλευτικό προσωπικό δημοσίων νοσοκομείων της Κρήτης. Διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης μεταξύ τους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Γιακουμάκη, Κλεάνθη; Γιαννακάκη, Ιουλία; Φούσκης, Αριστείδης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-18
  Η ενσυναίσθηση στις μέρες μας αποτελεί έννοια που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών ψυχιάτρων και ψυχολόγων. Αποτελεί μια έννοια που ακόμη και σήμερα πολλοί προσπαθούν να αποδώσουν έναν σαφή και επαρκή ορισμό. ...
 • Φτώχεια και κοινωνική προστασία στην Ελλάδα της κρίσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπούκλα, Μαρία; Ράικου, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-18
  Στην εργασία παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη μια χώρας και κατά πόσο αυτά επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση και ευημερία των πολιτών. Η συνεχιζόμενη κρίση, η ανεργία, η φτωχοποίηση του πληθυσμού αποτελούν ...
 • Πεποιθήσεις απέναντι στους εμβολιασμούς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Χαδούλη, Χριστίνα; Χριστοδουλάκη, Ισιδώρα; Χριστοπούλου, Αναστασία-Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κριτσωτάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-14
  Σκοπός: Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα καταγραφούν οι πεποιθήσεις των ατόμων που θα λάβουν μέρος στην έρευνα οι οποίες θα βοηθήσουν τους φορείς υγείας να κατανοήσουν τις στάσεις του γενικού πληθυσμού και των επαγγελματιών ...
 • Αξιολόγηση αξιοπιστίας και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων στην Ευρώπη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κοζωνάκη, Πελαγία; Τρούσας, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-14
  Η αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων είναι ζήτημα μεγάλης σημασίας για τις επιχειρήσεις. Συνήθως η αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων συνδέεται με το ζήτημα της φερεγγυότητας και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να ...

Δείτε περισσότερα