Πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2001 και αφορά στη συλλογή, διατήρηση και προβολή, με ενιαίο τρόπο, του πνευματικού έργου που παράγεται κυρίως από τους φοιτητές στο TEI και δεν δημοσιεύεται αλλού.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ιδρυματικό Καταθετήριο για να έχει πρόσβαση στα πλήρη κείμενα των πτυχιακών εργασιών. Είναι επιβεβλημένη εντούτοις η αναφορά στη χρήση εργασιών βάσει του νόμου και των κανόνων περί πνευματικών δικαιωμάτων.

 • Τα όργανα της ανώνυμης εταιρείας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ηλιάκη, Ελευθερία; Κουνελάκη, Αικατερίνη; Σταμπεδάκης, Παντελής
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-28
  Οι ανώνυμες εταιρείες, αποτελούν την πλειοψηφία των μεγάλων εταιρειών λόγω των πλεονεκτημάτων που έχουν, αποτελώντας την πιο οργανωμένη μορφή εταιρείας από όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων που υπάρχουν. Η ύπαρξη της ...
 • Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή Α.Ε. και Ο.Ε. στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παγάνης, Χρήστος; Πόθου, Ελένη; Σαββαΐδης, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Μαρία-Φιλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-17
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τα φαινόμενα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής σε μια ομόρρυθμη εταιρεία και σε μια ανώνυμη εταιρεία στην Ελλάδα με σκοπό να αναδείξει τις διαφορές τους καθώς επίσης και τη σημαντικότητα του ...
 • Το διοικητικό συμβούλιο στην ανώνυμη εταιρεία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Αντωνάκη, Αικατερίνη; Τζουγκαράκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Μαρία-Εμμανουέλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-07
  Οι περισσότερες επιχειρηματικές μονάδες της σύγχρονης οικονομίας είναι Ανώνυμες Εταιρείες. Η Ανώνυμη εταιρεία είναι αναμφισβήτητα ο πιο σαφής, και ολοκληρωμένα νομοθετημένος τύπος επιχειρηματικής μονάδας. Επίσης είναι ...
 • Μελέτη αυτόνομου υβριδικού συστήματος μονοκατοικίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Μενεγάκης, Άγγελος-Επιμενίδης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-28
  Καθώς οι αρνητικές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις των παραδοσιακών πηγών ενέργειας συνεχίζουν να πληθαίνουν, σήμερα κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ η καθιέρωση νέων, βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον ...
 • Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Μελέτη των πλατφορμών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης : Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Μπρα, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-24
  Στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης, σύμφωνα και με την υπαγόρευση αλλεπάλληλων Ευρωπαϊκών Οδηγιών, η χώρα μας σταδιακά εισάγεται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στη χρήση δηλαδή, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ...

Δείτε περισσότερα