• "Bitcoin" το νέο νόμισμα;

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Γεωργίου, Γεώργιος; Μαρασλής, Άγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξανθός, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-12-2014
  Το διαδικτυακό εμπόριο έχει φτάσει στο σημείο να βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που χρησιμεύουν ως τρίτα μέρη για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών πληρωμών. Ενώ το σύστημα λειτουργεί αρκετά ...
 • E-shop για αθλητικά είδη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Διαμαντή, Χριστίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-02-01
  Η εργασία αυτή αφορά στην δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος παροχής πληροφοριών σε κατάστημα με αθλητικά είδη το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να βλέπει πληροφορίες για το προϊόν που έχει επιλέξει το προϊόν ή ...
 • E-shop πώλησης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κοντάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-07-01
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού καταστήματος με κύριο αντικείμενο πώλησης τοπικών αγροτικών προϊόντων και είδη καλλωπισμού . Αυτό το σύστημα θα το διαχειρίζεται ο ...
 • E-tourism και τουριστικά γραφεία: οι νέες τάσεις και εφαρμογές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Πανταλός, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Πιτσούλη, Εσθήρ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-04-30
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διερευνηθεί η επίδραση του ηλεκτρονικού τουρισμού στα τουριστικά γραφεία (e-tourism) και να μελετηθούν οι νέες τάσεις και οι εφαρμογές. Ως κατάλληλο εργαλείο συλλογής αυτών των δεδομένων ...
 • E-επιχειρείν.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δρετάκης, Παντελεήμων
  Επιβλέπων καθηγητής: Δοξαστάκη, Καλλιόπη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-07-2012
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην αποτύπωση θεμάτων που άπτονται της προώθησης μορφών ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-επιχειρείν) ανάμεσα σε επιχειρήσεις και να αναλυθούν τα είδη των ηλεκτρονικών συναλλαγών που μπορούν ...
 • H συμπεριφορά των καταναλωτών του Ηρακλείου στο online shopping.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Πλύτση, Μαρία; Σαμαρά, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-15
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η αποτύπωση των σύγχρονων καταναλωτικών προτιμήσεων για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. Μεθοδολογικά, η παρούσα εργασία ...
 • Social media marketing στο χώρο των καλλυντικών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Αλεξανδρή, Φλώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-02-09
  Σε αυτή την πτυχιακή εργασία, ερευνούμε την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αγορά των καλλυντικών προϊόντων. Εξετάζουμε συνοπτικά την πορεία ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και την παράλληλη εξέλιξη του ...
 • Web banking και ηλεκτρονικές απάτες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Φαζός, Γεώργιος; Φτούλης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δοξαστάκη, Καλλιόπη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-06-2015
  Η πτυχιακή μας αναφέρεται στο Ιnternet Βanking και στις Ηλεκτρονικές απατές. Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι να περιγράψει, να αναλύσει και να εξάγει κάποια συμπεράσματα για την ηλεκτρονική τραπεζική. Τους κινδύνους που ...
 • Αvάλυση και υλoπoίηση πληρoφoριακoύ συστήµατoς για ηλεκτρovικό εµπόριo µια εταιρίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σπυριδάκης, Eµµαvoυήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-04-2015
  Ως ηλεκτρονικό εμπόριο ή ευρέως γνωστό ως -commerce, eCommerce ή e-comm, ορίζεται το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα και βασίζεται στην ηλεκτρονική μετάδοση ...
 • Αγοραστική Συμπεριφορά του Σύγχρονου Έλληνα στο Διαδίκτυο. Λόγοι Προτίμησης Ομαδικών Διαδικτυακών Αγορών (GBS).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Θεονά, Ευσταθία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταβλαδάκη, Δέσποινα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-01-2014
  Σήμερα, το διαδίκτυο είναι μέρος της καθημερινότητας πλέον όλων σχεδόν των ανθρώπων παγκοσμίως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές από τις καθημερινές τους δραστηριότητες να συμπεριλαμβάνουν τη χρήση του διαδικτύου. Μια από ...
 • Ανάλυση πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαντωνάτου, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση μιας πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Η ανάλυση βασίζεται στην καταγραφή των απαιτήσεων, τον προσδιορισμό των προδιαγραφών μέσα από συνεντεύξεις, επισκέψεις και ...
 • Ανάλυση συστημάτων διεπιχειρησιακής συνεργασίας στο διαδίκτυο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μελά, Δήμητρα-Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-07-2014
  Τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα νέο φάσμα δυνατοτήτων επικοινωνίας , διείσδυσης και ανάπτυξης. Ο αυξημένος ανταγωνισμός των τελευταίων χρόνων έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση ...
 • Ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας για πιτσαρία με την χρήση του Cms Drupal.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ζύλης, Σπυρίδων
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδουράκης, Γιώργος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-06-2012
  Βασικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατασκευή μίας δυναμικής ιστοσελίδας, και συγκεκριμένα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, με τη χρήση του Drupal, ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Μέσω της ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου και μηχανογράφησης σε τεχνολογίες Java EE

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γενετζάκης, Γεώργιος; Genetzakis, Georgios; Μαλλιά, Νίκη
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-23
  Η Java Enterprise Edition είναι ένα σύνολο βιβλιοθηκών και προδιαγραφών που χρησιμοποιείται ευρέως σε servers και εφαρμογές που έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις επεκτασιμότητας, σταθερότητας και ταχύτητας. Σε αυτή την εργασία ...
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρουσίασης και πώλησης ακινήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλλέργη, Ελένη-Μαρία; Φαναριώτη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-07-2009
  Το ηλεκτρονικό εμπόριο ή αλλιώς e-commerce είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών, μέσω internet, συνήθως, έναντι αμοιβής. Συνδεόμαστε με μια ιστοσελίδα, η οποία προσφέρει κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία, συμβουλευόμαστε τον ...
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου γυναικείου ρουχισμού και μελέτη τεχνικών SEO.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαθιουδάκη, Αντωνία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδουράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-10-2012
  Με την συνεχή ανάπτυξη του διαδικτύου, όλο και περισσότερες εταιρίες και ιδιώτες στρέφονται στην δημιουργία διαδικτυακών καταστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο έχουν πλεονεκτήματα όπως χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, 24ωρη λήψη ...
 • Ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπόριου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ρουμελιώτης, Αθανάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κοπανάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Ως ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα βασίζεται δηλαδή στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί έκφανση των λεγόμενων υπηρεσιών εξ αποστάσεως. ...
 • Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για ηλεκτρονικό εμπόριο

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μιχαλόπουλος, Μιχάλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-03-2015
  Στις σελίδες που ακολουθούν θα αναλύσω τα βήματα για τη δημιουργία και χρήση μιας σελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου. Σκοπός μου είναι η κατανόηση των τεχνολογιών και εφαρμογών οι οποίες είναι απαραίτητες για την δημιουργία της ...
 • Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σαλτσογλίδης, Άγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στόχος της πτυχιακής είναι η μελέτη και η ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου. Απαιτείται ειδική μελέτη για την ανταλλαγή δεδομένων (διαθέσιμα είδη και τιμοκατάλογος) μεταξύ του συστήματος ηλεκτρονικού ...
 • Αναβάθμιση βασικών λειτουργιών on line shop για αγροτικά προϊόντα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τσαμόπουλος, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-02-2015
  Στο πρώτο κομμάτι της πτυχιακής υλοποιείται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με την εφαρμογή Wordpress, το οποίο πουλάει αγροτικά προυνού, και ο κάθε χρήστης μπορεί να κάνει εγράφη, αναζήτηση και να ολοκληρώσει της αγορές του ...