• Ο θεσμός των μονοπρόσωπων εταιρειών στο ελληνικό δίκαιο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καλλέργης, Παντελής; Λιόντου, Μαρία; Σαριδάκης, Κοσμάς
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-03-2015
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται ο θεσμός των μονοπρόσωπων εταιρειών σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, καθώς επίσης και η νέα εταιρική μορφή η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία η οποία θεσπίστηκε με τον Νόμο 4072/2012. ...
 • Ο θεσμός των υπεράκτιων εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κοκκιάδης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-06-27
  Η ραγδαία εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου και η σταδιακή απελευθέρωση των περιορισμών στον τομέα της διακίνησης των κεφαλαίων και του συναλλάγματος στο σύνολο σχεδόν των αναπτυγμένων χωρών, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση ...
 • Ο νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Νικολούδη, Εμμανουέλα; Παπαδάκη, Ιωάννα; Παπαδάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-05-2015
  Η παρούσα εργασία αφορά τον νόμο 3869/2010 σχετικό με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Βασικό θέμα της εργασίας είναι η διερεύνηση του προβλήματος της υπερχρέωσης των νοικοκυριών γενικότερα στην σύγχρονη κοινωνία της χώρας μας, ...
 • Οι γενικοί όροι συναλλαγών και η προστασία του καταναλωτή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καρπάθιος, Ανέστης; Karpathios, Anestis; Χαμαλάκη, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-01
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση, μελέτη και κατανόηση ειδικών θεμάτων δικαίου σχετικά με τη νομοθεσία και τη νομολογία. Συγκεκριμένη, η παρούσα εργασία αποτέλεσε μία βιβλιογραφική ανασκόπηση των γενικών ...
 • Οι γενικοί όροι των συναλλαγών και η προστασία του καταναλωτή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπαντουράκη, Ελπίδα; Σταυρακάκης, Σπυρίδων
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-10-2014
  Από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας η ανταλλακτική και η συναλλακτική δραστηριότητα βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υιοθετηθούν αλλά και να εφαρμοστούν κανόνες, που θα ρύθμιζαν τις σχέσεις που ...
 • Οι ελαττωματικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των ανώνυμων εταιρειών

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αναστασάκης, Εμμανουήλ; Καραγιωργάκη, Ειρήνη; Φρυσάλης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-27
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ασχοληθήκαμε με το θέμα των ελαττωματικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμων Εταιρειών, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων προς το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ...
 • Οι εμπράγματες ασφάλειες στο ελληνικό δίκαιο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Νταής-Παπανικολάου, Ηλίας; Σαρακηνός, Μάρκος; Φραγκιάς, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-19
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναλύσει τις εμπράγματες, καθώς και τις προσωπικές ασφάλειες στο πλαίσιο του Ελληνικού Δικαίου με ό,τι αυτό ορίζει. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ενέχυρο και στην υποθήκη, τόσο σε ανάλυση ...
 • Οι νέες τροποποιήσεις στο δίκαιο των ανώνυμων εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ορφανουδάκη, Γεωργία; Τσιχλάκη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-12-2010
  Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει σαν αντικείμενο τις νέες τροποποιήσεις στο δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με τον Νόμο 3604/2007 και έχει ως σκοπό να παρουσιάσει με όσο το δυνατό περισσότερη ακρίβεια τις τροποποιήσεις ...
 • Οι προσωπικές εταιρείες μετά τον Ν.4072/2012.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μακαρέζος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-02-2015
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται οι Προσωπικές Εταιρείες μετά τον Νόμο 4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Νέα Εταιρική Μορφή – Σήματα – Μεσίτης Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και ...
 • Πλαστικό χρήμα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μουντουφάρης, Ιωάννης; Ντάφα, Ινιάντα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-04
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση του πλαστικού χρήματος από νομικής πλευράς, δηλαδή εξετάζει από νομικής απόψεως τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ του εκδότη του πλαστικού χρήματος, του κατόχου του και της ...
 • Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ανδρουλιδάκη, Γαλάτια
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-14
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ασχοληθήκαμε με το θέμα της πρακτορείας των επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). Για την ολοκλήρωση της εργασίας, χρησιμοποιήθηκε η δευτερογενής έρευνα, η οποία περιλαμβάνει την βιβλιογραφία, ...
 • Πτωχευτική διαδικασία της εξυγίανσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βασιλάκη, Νίκη; Διαβαδιανάκη, Χρυσή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-03-27
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί η διαδικασία με την οποία τα φυσικά πρόσωπα και κυρίως οι επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές αδυναμίες μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία συνδιαλλαγής που ...
 • Σύγχρονα μέσα πληρωμής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λεοντάκης, Αθανάσιος; Στιβακτάκη, Θεονύμφη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-06
  Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί θεαματικές, πρωτόγνωρες μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα διεθνώς. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι ακόλουθες: η ολοένα αυξανόμενη διεθνοποίηση του εμπορίου και της ...
 • Συγκριτική ανάλυση μεταξύ προσωπικών εταιρειών(Ο.Ε, Ε.Ε) και Ι.Κ.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κυπραίος, Άγγελος; Νίνος, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-08
  Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται, αναλύονται, και συγκρίνονται τρεις διαδεδομένες μορφές εταιρίας: Οι Ομόρρυθμες Εταιρίες, οι Ετερόρρυθμες Εταιρίες και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες που θεσπίστηκαν σχετικά πρόσφατα ...
 • Συγκριτική μελέτη ΙΚΕ και ΕΠΕ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αποστολάκη, Αντωνία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-05
  Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται και αναλύεται η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ), η οποία αποτελεί μια νέα εταιρική μορφή με έντονα κεφαλαιουχικά στοιχεία καθώς διαθέτει κεφάλαιο και η ευθύνη των εταίρων για ...
 • Τα όργανα της ανώνυμης εταιρείας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ηλιάκη, Ελευθερία; Κουνελάκη, Αικατερίνη; Σταμπεδάκης, Παντελής
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-28
  Οι ανώνυμες εταιρείες, αποτελούν την πλειοψηφία των μεγάλων εταιρειών λόγω των πλεονεκτημάτων που έχουν, αποτελώντας την πιο οργανωμένη μορφή εταιρείας από όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων που υπάρχουν. Η ύπαρξη της ...
 • Το ηλεκτρονικό χρήμα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κουρτάκης, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-11-2011
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία θα γίνει περιγραφή και ανάλυση του ηλεκτρονικού χρήματος από την έννοια μέχρι τις έννομες σχέσεις Αρχικά, ο ορισμός του ηλεκτρονικού χρήματος όπως αυτός δίνεται από την νέα οδηγία(2009\110\ΕΚ)είναι ...
 • Το νομικό πλαίσιο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Νικηταράς, Χαράλαμπος; Χριστοδουλοπούλου, Νικολέττα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-11-2013
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως βασικό αντικείμενο το νομικό πλαίσιο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη. Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή για το πως φτάσαμε στην δημιουργία της ...
 • Το σήμα ως ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ισπιριάν, Άσμικ; Ορφανού, Ραφαέλα-Μαρία-Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-19
  Ο μεγάλος αριθμός των καταναλωτικών προϊόντων και αγαθών καθώς και η μεγάλη προσφορά υπηρεσιών καθιστούν σημαντική και απαραίτητη τη διάκριση των υπηρεσιών και προϊόντων. Το σήμα είναι ένα εργαλείο για την αναγνώριση τους ...
 • Το σχέδιο αναδιοργάνωσης στην πτώχευση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πολιτάκης, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-01-2013
  Με το Ν.3588/2007 κυρώθηκε ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος ισχύει για τις πτωχεύσεις που κηρύσσονται μετά την 16η Σεπτεμβρίου 2007. Το σχέδιο αναδιοργάνωσης αναλύεται στο 7ο κεφάλαιο, και στα άρθρα 107-131 του νέου ...