• Πειραματική μελέτη ελέγχου και εποπτείας GPON δικτύων μέσω OTDR μετρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αγγελάκης, Χαράμπος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιοδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-01-2013
  Γίνεται περιγραφή των διαφόρων αρχιτεκτονικών υλοποίησης παθητικών οπτικών δικτύων (PON). Στη συνέχεια μέσω OTDR μετρήσεων εξάγονται σχόλια και συμπεράσματα σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας των υπόψη δικτύων.
 • Προσομοίωση δικτύου κινητής τηλεφωνίας με λογισμικό Η/Υ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χάδιος, Αντώνιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιοδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-02-2009
  Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται οι τεχνικές προσομοίωσης επικοινωνιακών συστημάτων, η απαιτούμενη υποδομή δικτύων κινητής τηλεφωνίας, το δίκτυο κορμού δικτύων UMTS/3G ενώ αναπτύσσεται μοντέλο προσομοίωσης δικτύου ...
 • Τεχνολογία DVB: θέματα κινητικότητας και ραδιοκάλυψης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κρητικός, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιοδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-11-2009
  Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η διαδικασία εξέτασης θεμάτων διαχείρισης κινητικότητας – με έμφαση στο handover (εναλλαγή κυψέλης) σε DVB-H συστήματα μέσω αλλαγών στις παραμέτρους σχεδίασης σε φυσικό επίπεδο.
 • Το έξυπνο σπίτι.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  Συγγραφείς: Φουσκής, Αντώνιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιοδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-04-2008
  Η παρούσα πτυχιακή παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία του έξυπνου σπιτιού, το σχεδιασμό του, τη σχεδίαση και κατασκευή του δικτύου LAN του έξυπνου σπιτιού.
 • Υλοποίηση Captive Portal και Radius server για εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο αύρματο δίκτυο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης παραρτήματος Χανίων μέσω της υπηρεσίας καταλόγου LDAP.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κυρικάκης, Στέφανος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιοδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-07-2012
  Στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα η ανάγκη για ασφάλεια ολοένα και αυξάνεται. Αυτή η ανάγκη οδήγησε στην διεξαγωγή της συγκεκριμένης υλοποίησης στο δίκτυο του ΤΕΙ Κρήτης Παραρτήματος Χανίων και αφορά τους Χρήστες του ...
 • Υλοποίηση gigabit ethernet με χρήση οπτικών ινών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λουκάκης, Εμμανουήλ; Νιαουνάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιοδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-02-2009
  Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση θεμάτων εφαρμογής Gigabit Ethernet με χρήση οπτικών ινών. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται θέματα σχετικά με τα στοιχεία μιας διασύνδεσης, τις μετρήσεις ελέγχου απώλειας, τα δομικά ...
 • Υλοποίηση ενός free space optics πομποδέκτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ρυσάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιοδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-07-2012
  Η πτυχιακή αυτή παρουσιάζει τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός free space optic πομποδέκτη και ενός μετατροπέα σήματος (media converter) για ασύρματη οπτική δικτύωση στα 100 Mbps.
 • Υλοποίηση τεχνολογίας push to talk (PTT).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  Συγγραφείς: Φρακτόπουλος, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιοδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-05-2008
  Στην παρούσα πτυχιακή εξετάζεται η υλοποίηση της τεχνολογίας Push to talk.
 • Υλοποίηση υπηρεσιών VoIP σε πλατφόρμα Asterisk.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χρήστου, Έλλη
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιοδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-09-2009
  Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται τα συστήματα VoIP τα οποία χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κλήσεων μέσω Internet με χαμηλό ως μηδενικό κόστος. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα είδη των κλήσεων που μπορούν να ...
 • Χρήση SMS σε δίκτυα GSM για έλεγχο (κατασκευή) και m-commerce.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πετσαλάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιοδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η υπηρεσία SMS είναι ένας μηχανισμός διανομής των μηνυμάτων σε ένα κινητό δίκτυο μέσω της τεχνικής store and forward. Το μήνυμα (μόνο κείμενο) από το κινητό αποστολής αποθηκεύεται σε ένα κύριο κέντρο SMS το οποίο μετά τα ...
 • Χρήση της θεωρίας των κυρίων συνιστωσών στην ομαδοποίηση συσκευών κινητών επικοινωνιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νούτσος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιοδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-04-2009
  Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στην ανάλυση δεδομένων αφού βοηθάει στη μείωση των διαστάσεων των υπό μελέτη προβλημάτων ενώ αποτελεί το βέλτιστο γραμμικό σχήμα όσον αφορά το σφάλμα των ...