• Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης στους επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονται στα ΚΑΠΗ.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Ερίνη, Νικολέτα; Καστρενοπούλου, Αφροδίτη; Μεταλλίδου, Χρύσα; Χρυσοχοίδης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-07-2014
    Η έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια και έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ψυχολόγους , τους κοινωνιολόγους , αλλά και τους ειδικούς του μάνατζμεντ . Στα ...