• Επέκταση μηχανής 3D γραφικών για υποστήριξη πεδίων μεγάλης έκτασης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σταυρακάκης, Ιωάννης; Σταυρακάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Χαράλαμπος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-11-2014
  Η πτυχιακή εργασία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο τοπίο (τυχαίο ή από το μηδέν), να το επεξεργαστεί όπως επιθυμεί και τελικά να το αποθηκεύσει. Δίνει επίσης τη δυνατότητα να ...
 • Εργαλείο διδασκαλίας και εξέτασης μαθημάτων που απαιτούν τη χρήση γλώσσας προγραμματισμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χατζηκυριάκου, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδουράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-01-2011
  O σκοπός αυτής της πτυχιακής ήταν η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης που θα έχει στόχο να βοηθήσει νέους αλλά και έμπειρους χρήστες να μάθουν γλώσσες προγραμματισμού σε λειτουργικά συστήματα ...
 • Εφαρμογή copy paste μέσω IP.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πιπεράκη, Παρασκευή
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-07-2014
  Για αυτή τη πτυχιακή εργασία θα δημιουργηθεί ένας σύνθετος μηχανισμός web πλατφόρμας και stand-alone desktop application ο οποίος θα επικοινωνεί με λειτουργίες του συστήματος του χρήστη και με web-services θα γίνεται ...
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κιλίκης, Δημήτριος; Μουμουλίδης, Θεμιστοκλής; Παπαγεωργούσης, Αριστοτέλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-28
  Σε πρώτη φάση αναφερόμαστε στα είδη του ηλεκτρονικού εμπορίου όπου αναλύουμε εκτενέστερα τις δυνατότητες και την χρησιμότητα του στις μέρες μας. Κατόπιν στα είδη της αγοράς των προιόντων και υπηρεσιών. Έπειτα αναφερόμαστε ...
 • Κατασκευή ενός ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νικολουδάκη, Χαραλαμπία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-30
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) που εμπορεύεται είδη βιβλιοπωλείου. Στόχος του project είναι η λειτουργικότητα όσον αφορά τη πλοήγηση ...
 • Κατασκευή πλήρους Client Server Εφαρμογής σε Java.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κρασιάς, Αλέξης-Ιάκωβος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η πτυχιακή αυτή έχει σαν στόχο την εξοικείωση του σπουδαστή με την γλώσσα προγραμματισμού Java, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και την χρήση GUI-IDE. Ο σπουδαστής πρέπει να κατανοήσει την χρήση τον Sockets όπως και ...
 • Κατασκευή τρισδιάστατων χώρων σε μορφότυπο OBJ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τριγώνη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-04-2010
  Η ιδέα του θεματικού αντικειμένου της παρούσας πτυχιακής εργασίας γεννήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Córdoba, Spain (Escuela Politécnica Superior de Córdoba, España) τον Σεπτέμβριο του 2008, στο τμήμα Γραφικών Μηχανικών και ...
 • Λογισμικό διαχείρισης αποθήκης καταστημάτων πώλησης υπολογιστών και περιφερειακών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τζαβλάκης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-08-22
  Με την παρούσα πτυχιακή εργασία, έγινε προσπάθεια ανάπτυξης και υλοποίησης μιας εφαρμογής η οποία ασχολείται με την αποθήκευση , την καταγραφή της τοποθεσίας, τα χαρακτηριστικά αλλά και την ποσότητα των προϊόντων μέσα σε ...
 • Μηχανοργάνωση ιδιωτικού ιατρείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κίτος, Οδυσσέας; Ποντικάκης, Νίκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-02-2015
  Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι η ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση και λειτουργία μια εφαρμογής, που παρέχει την δυνατότητα μηχανοργάνωσης ενός μικροβιολογικού εργαστηρίου. Για την κατασκευή της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το ...
 • Μοντελοκεντρική ανάπτυξη πολυπεριβαλλοντολογικού σύγχρονου συνεργατικού παιγνίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γαϊτάνης, Νικόλαος; Στρατάκης, Χαράλαμπος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-09-2015
  Λόγω της πληθώρας των ετερογενών υπολογιστικών συσκευών που είναι διαθέσιμες και της συνεχής αύξησης των δυνατοτήτων τους, όπου οι χρήστες χρησιμοποιούν για ένα πλήθος εργασιών, δημιουργείται η ανάγκη της εξέλιξης των μέχρι ...
 • Μοντελοκεντρική ανάπτυξη σύγχρονων συνεργατικών παιγνίων για πολλαπλά περιβάλλοντα "η περίπτωση χρήσης της ναυμαχίας".

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τσούτσας, Γεώργιος; Βίγκος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-02-2015
  Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής είναι να εξοικειώσει το φοιτητή με προηγμένες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού ικανού να προσαρμοστεί και εκτελεστεί υπό εναλλακτικά περιβάλλοντα χρήσης. Το τελευταίο καθίσταται ως επιτακτική ...
 • Νέες τεχνολογίες και εφαρμογές στην συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών με χρήση μονάδων Ταυτοποίησης Ραδιοσυχνοτήτων (RFID).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μανούσος, Γεώργιος; Στεφανάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βλησίδης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-11-2015
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η μελέτη, η κατανόηση και τελικώς η υλοποίηση και παρουσίαση ενός συστήματος διαχείρισης αποθήκης σε υπερ-μάρκετ με την χρήση "ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων ". Τα RFIDs όπως είναι ...
 • Οδηγός χώρων με τη χρήση συστημάτων εντοπισμού θέσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαρκαντωνάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-07-2015
  Συχνά παρουσιάζεται η ανάγκη για περιγραφή και περιήγηση εσωτερικού χώρου. Η παρούσα πτυχιακή εργασία δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να σαρώνει αντικείμενα που υπάρχουν στον χώρο με την χρήση QR_cοdes. Κατά την ολοκλήρωση ...
 • Ολοκληρωμένο σύστημα για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών με τεχνολογίες JAVA.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Αντώνιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-10
  Το project αυτό βασίζεται σε ένα σύστημα το οποίο καθοδηγεί και παρέχει πληροφορίες για διακοπές και διασκέδαση σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Το σύστημα αποτελείται από δύο υποσυστήματα, το back-end και το front-end. Το ...
 • Οπτική αναπαράσταση βάσεων δεδομένων με JGraph.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κλειδής, Γεώργιος; Κουτεντάκης, Μύρων
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-07-2008
  Το θέμα της πτυχιακής ασχολείται με την απεικόνιση των δεδομένων. Η απεικόνιση των δεδομένων είναι ένας πολλά υποσχόμενος κλάδος στην επιστήμη των υπολογιστών. Ο κύριος σκοπός του είναι η διευκόλυνση του χρήστη στην κατανόηση ...
 • Πληροφοριακό σύστημα αντιπροσωπείας αυτοκινήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νάκου, Ασημίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-20
  Η πτυχιακή εργασία αυτή με θέμα τη δημιουργία μιας εφαρμογής για τη Διαχείριση Πληροφοριακού Συστήματος μιας Αντιπροσωπείας Αυτοκινήτων. Έτσι, για την υλοποίηση αυτή θα χρειαστεί η σύνδεση της εφαρμογής με τη βάση δεδομένων ...
 • Πληροφοριακό σύστημα για e-shop (JAVA και ORACLE).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαραβέλιας, Ραφαήλ-Αντώνιος; Μελαμπιώτης, Επαμεινώνδας
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-28
  Το ακόλουθο έγγραφο παρουσιάζει την διαδικασία δημιουργίας και χρήσης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βοηθάει τους πελάτες να παραγγείλουν διάφορα προϊόντα από αυτό. Επίσης, περιέχει πληροφορίες για τον διαχειριστή ...
 • Πληροφοριακό σύστημα για ανταλλακτικά αυτοκινήτων (αποθήκη) με χρήση Java & Servlets.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κεντρής, Αλέξανδρος; Σοφίου, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-05-2015
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σα σκοπό την υλοποίηση ενός Πληροφοριακού συστήματος για ανταλλακτικά αυτοκινήτων (αποθήκη) με χρήση Java & Servlets. Το πληροφοριακό σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες ...
 • Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δεδομένων παραγωγής ελαιόλαδου του Συνεταιρισμού Λέσβου

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ιωσηφέλλης, Βασίλειος; Πασινιός, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-04-18
  Η πτυχιακή περιλαμβάνει την σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης παραγωγής ελαιολάδου: Καρτέλες παραγωγών, προϊόντος και στοιχεία διαδικασίας παραγωγής και οικονομικής διαχείριση με την δυνατότητα ...
 • Ποσοτική και ποιοτική χωρική (Γεωγραφική) απεικόνιση στερεής βιομάζας στην Κρήτη με τη βοήθεια Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βακάκης, Δημήτρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-10-2014
  Σκοπός της πτυχιακής αυτής ήταν η εικονική και γεωγραφική απεικόνιση της συγκέντρωσης βιομάζας στην περιοχή της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε τα εργαλεία Google maps της Google σε συνδυασμό με το GWT της Google ...