• Η επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος άσκησης και διατροφής στην παχυσαρκία ψυχιατρικών ασθενών: Οι διαφορές των δύο φύλων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Τσάτσου, Ελένη-Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκιαδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-06-2012
  Σκόπος: η διερεύνηση της επίδρασης που έχει η διατροφή και η άσκηση στη σύσταση σώματος και στους βιοχημικούς δείκτες σε άνδρες και γυναίκες ασθενείς με καταθλιπτικό επεισόδιο και διπολική συναισθηματική διαταραχή. Μέθοδος: ...
 • Η παχυσαρκία στην ευαίσθητη ηλικία των 6 με 12 ετών και η σχέση της με τα ηλεκτρονικά μέσα ψυχαγωγίας, τη φυσική δραστηριότητα και τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Πική, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιανάκη, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Είναι γεγονός ότι η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που εμφανίζονται στη σύγχρονη εποχή. Πολλοί ερευνητές και επιστήμονες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στη φυσική κατάσταση των παιδιών και ...
 • Η παχυσαρκία στην ηλικία 14-18 και η σχέση της με τα ηλεκτρονικά μέσα ψυχαγωγίας, τη φυσική δραστηριότητα και τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Λυρώνη, Μαρίνα; Περάκη, Χριστίνα; Ράμφου, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζηδιανάκης, Ζαχαρίας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-10-2010
  Η εργασία αυτή αναφέρεται στο πολύ σοβαρό θέμα της εφηβικής παχυσαρκίας και στη σχέση της με τα ηλεκτρονικά μέσα ψυχαγωγίας, τη φυσική δραστηριότητα και τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες. Το υλικό της μελέτης αυτής πάρθηκε ...
 • Η παχυσαρκία στην ηλικία 18-25 και η σχέση της με τα ηλεκτρονικά μέσα ψυχαγωγίας, τις διατροφικές συνήθειες και τη σωματική άσκηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Δάπη, Αικατερίνη; Ταμπακάκη, Μαρία; Τραβαγιάκη, Χρυσάνθη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καρτσωνάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-08
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο ΠΟΥ είναι γεγονός ότι χαρακτηρίζει την παχυσαρκία σαν τη μάστιγα των τελευταίων χρόνων, που οδηγεί σε νοσηρότητα και επομένως αποτελεί ένα πεδίο μελέτης για τους επιστήμονες υγείας. Πολλοί είναι εκείνοι οι ...
 • Η συμβολή της δίαιτας και της αερόβιας άσκησης για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε ενήλικες: ο συνδυασμός και ο συγχρονισμός των δυο μεθόδων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Κέφου, Βασιλική; Μανιαδάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπουρμπουράκης, Σ.
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να μελετηθεί, η συσχέτιση της αερόβιας άσκησης και της διατροφής στην απώλεια κιλών σε άτομα παχύσαρκα. Γίνεται αναλυτική αναφορά στο τι είναι παχυσαρκία και πως αυτή αξιολογείται στα ...
 • Η σχέση της παχυσαρκίας με την αυτοεκτίμηση και την εικόνα σώματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Δημοπούλου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η παχυσαρκία αποτελεί μια διατροφική διαταραχή της οποίας η παθογένεια δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως μέχρι σήμερα. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι ερευνητές στρέφουν την προσοχή τους στο ψυχολογικό προφίλ του παχύσαρκου ...
 • ∆ιατροφικό προφίλ υπέρβαρων και παχύσαρκων ασθενών πριν ξεκινήσουν ένα πρόγραµµα διατροφικής παρέµβασης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Δρίτσα, Δήμητρα; Μόλας, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκιαδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-08-2014
  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσειτο σηµερινό τρόπο συµπεριφοράς παχύσαρκων ατόµων ως προς τη διατροφικές επιλογές και προτιµήσεις, τον τρόπο ζωής και τη φυσική δραστηριότητα, µε τη λήψη ενός διατροφικού ...
 • Κατάθλιψη και παχυσαρκία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Μπόχτη, Μαρία-Μαγδαληνή
  Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιανάκη, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-02-2015
  Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να διερευνήσει τη σχέση κατάθλιψη – παχυσαρκία αποδεικνύοντας πως η κατάθλιψη μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία αλλά και πως η παχυσαρκία μπορεί να οδηγήσει στην κατάθλιψη. Η μεθοδολογία ...
 • Καταγραφή διατροφικών συνηθειών σε εφήβους 14-17 ετών, επιπολασμός της παχυσαρκίας στις ηλικίες αυτές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Μασαούτη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Στα πλαίσια του συνεχούς αυξανόμενου επιπολασμού της παχυσαρκίας και των σοβαρών επιπτώσεων της στην υγεία, τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν την ομάδα του πληθυσμού, που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να προληφθεί, ...
 • Κίνδυνοι υγείας από την απώλεια βάρους μέσω προϊόντων αδυνατίσματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Καλαφατίδου, Σεβαστή
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-06-2012
  Στην παρούσα πτυχιακή μελέτη αρχικά έγινε αναφορά στην παχυσαρκία, στα διαγνωστικά της κριτήρια, στα επιδημιολογικά στοιχεία, στις αιτίες της, καθώς και στις επιπλοκές που δημιουργεί στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και στους ...
 • Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και διατροφική συμπεριφορά ενηλίκων ηλικίας 25 έως 65 ετών στην Αττική.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Δημοπούλου, Χριστίνα; Κουμή, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπορμπουδάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-10-2010
  Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου (ΚΟΕ) και επιμέρους κριτηρίων του (μόρφωση, εισόδημα) στη συμμόρφωση και στην υιοθέτηση του μεσογειακού προτύπου διατροφής ...
 • Λόγοι ώθησης των σημερινών γυναικών στις τεχνικές μεθόδους αδυνατίσματος ηλικίας 18-55 ετών στο νομό Άρτας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Κασσίμη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Αναστασία; Σφακιανάκη, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-10-2010
  Αρχικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν οι λόγοι για τους οποίους γυναίκες από την περιοχή της έρευνάς επιλέγουν το γρήγορο και χωρίς κόπο αδυνάτισμα. Επίσης, η εργασία αυτή αποσκόπησε ...
 • Μέθοδοι αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Σύγκριση δίαιτας βασισμένη σε φαρμακευτική αγωγή και δίαιτα βασισμένη στη μεσογειακή διατροφή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Τζαγκαράκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιανάκη, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-02-2015
  Η παχυσαρκία σήμερα αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα διατροφικά προβλήματα για τις προηγμένες κοινωνίες. Πολλοί παράγοντες φαίνεται οτι συμβάλλουν στην αύξηση της συχνότητας με την οποία εμφανίζεται και πολλοί τύποι θεραπείας ...
 • Μέτρηση σύστασης σώματος και βασικού μεταβολισμού με χρήση πρότυπων και μη μεθόδων σε δείγμα υγιούς πληθυσμού ηλικίας 16-78 ετών – Συσχέτιση αποτελεσμάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Χατζάκη, Αλκιόνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζαφειρόπουλος, Βασίλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-03-29
  Η παχυσαρκία αποτελεί μία υπαρκτή και χρόνια ασθένεια, γεγονός που οδηγεί πολλούς ερευνητές να ασχοληθούν με αυτήν. Ορίζεται ως η μη φυσιολογική ή υπερβάλλουσα συσσώρευση σωματικού λίπους του ατόμου, σε σχέση με τη μάζα ...
 • Μελέτη παρέμβασης: αλλαγές στη σύσταση σώματος εφαρμόζοντας δίαιτα υψηλή σε πρωτεΐνη ή μεσογειακή δίαιτα σε υπέρβαρες / παχύσαρκες γυναίκες στη Σητεία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Μιχαηλίδη, Ευανθία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρουλάκη, Καλλιόπη; Μαρκάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-09-2015
  Σκοπός της τρέχουσας μελέτης είναι η διερεύνηση της αλλαγής του σωματικού βάρους, της σύστασης σώματος καθώς και των βιοχημικών δεικτών σε υπέρβαρες/ παχύσαρκες γυναίκες, χρησιμοποιώντας δυο διαφορετικά διατροφικά σχήματα, ...
 • Ο ρόλος της αερόβιας άσκησης στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Ντίνα, Μαρία; Σαρηπαναγιώτου, Στέλλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Πιπιλή, Χρυσούλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η παχυσαρκία σήμερα αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα διατροφικά προβλήματα για τις προηγμένες κοινωνίες. Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στην αύξηση συχνότητας εμφάνισης και πολλοί τύποι θεραπείας έχουν εφαρμοστεί συχνά χωρίς ...
 • Ο ρόλος των οσπρίων στην υγεία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Γαλάνη, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Αναστασία; Παπαδάκη, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-08-2014
  Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να παρουσιάσει μια εκτενή αναφορά σχετικά με τον ρόλο των οσπρίων στην πρόληψη ορισμένων χρόνιων ασθενειών (καρδιαγγειακά νοσήματα, υπέρταση, παχυσαρκία, διαβήτης, καρκίνος) καθώς και να ...
 • Ο σχολικός εκφοβισμός και διατροφική συμπεριφορά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Αδαμίδης, Νικόλαος; Κουκάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαρωνιτάκη, Αικατερίνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-07-16
  Το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία ορίζεται ως ανώμαλη ή υπερβολική συσσώρευση λίπους που μπορούν να βλάψουν την υγεία. Η παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος προκαλείται είτε από την κατανάλωση τροφίμων που είναι υψηλά ...
 • Οι διατροφικές συνήθειες νηπίων και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν: Μελέτη σε παιδικό σταθμό της Σητείας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Καλογεράκη, Ειρήνη; Σημαιάκη, Εμμανουέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιανάκη, Ειρήνη; Θαλασσινός, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-10-03
  Σκοπός της έρευνας είναι η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών του παιδικού σταθμού της Σητείας. Θα μελετηθούν επίσης οι παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές τους επιλογές και θα ...
 • Οι επιπλοκές της παχυσαρκίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στον 8ο και 9ο μήνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Κορναράκη, Χρυσούλα; Μενεγάκη, Κατερίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσουμάνη, Ναταλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-10-2010
  Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της παχυσαρκίας της εγκύου, των επιπλοκών, τις επιπτώσεις της διατροφής, τη ψυχολογία της και τον τρόπο που βιώνει την εγκυμοσύνη με τα παραπάνω κιλά. Επίσης, ...