• Πρόγραμμα βάσης δεδομένων για αυτοκινούμενα με εκμίσθωση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Θεοδωράκης, Θεόδωρος; Μαυρογιώργης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-18
  Η πτυχιακή μας είναι ένα online πρόγραμμα βάσεων δεδομένων που παρέχει τον πλήρη λειτουργικό έλεγχο μίας επιχείρησης ενοικιαζομένων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων σε πραγματικό χρόνο. Προσφέροντας έτσι στους υπαλλήλους και ...
 • Πρόγραμμα επίλυσης δικτυαμάτων σε Java.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μιχαλάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-08-2013
  Στόχος της πτυχιακής είναι η «σύνδεση» της θεωρίας της επίλυσης ενός δικτυώματος με τη χρήση της μεθόδου των μετατοπίσεων με τον προγραμματισμό με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java. Το προγραμμα θα πρέπει να δίνει ...
 • Στεγανογραφία σε video. Υλοποίηση μεθόδου απόκρυψης πληροφορίας και player plug-in για την επανεμφάνιση της.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σεβαστάκη, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιφάβας, Χαράλαμπος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-03-2010
  Ζούμε σε μία εποχή όπου τα ψηφιακά μέσα μπορούν να αντιγραφούν εύκολα, με χαμηλό κόστος, χωρίς να προκαλέσουν την οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση της ποιότητας και της μορφής τους. Η ανάγκη για τη δημιουργία ασφαλών διαύλων ...
 • Σύστημα για online δημοπρασίες και πωλήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γρηγοράκης, Φώτιος; Μασέλης, Αλέξανδρος; Χαμηλάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-10-2015
  Η διπλωματκή αυτή εργασία έχει στόχο το σχεδιασμό, την ανάλυση, και την υλοποίηση ενός συστήματος online δημοπρασιών και πωλήσεων. Το σύστημα αυτό θα προσφέρει δυνατότητες διαξαγωγής δημοπρασιών, στις οποίες ο χρήστης ...
 • Σύστημα για διαχείριση λογαριασμών και καρτών (ηλεκτρονικών και πιστωτικών) μιας τράπεζας και συστήματα ανάκτησης από λάθη

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πετρίδης, Δημήτριος; Αγγελάκης, Μανόλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-11-2013
  Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι η δημιουργία μιας δυναμικής διαδικτυακής εφαρμογής για την λειτουργία και τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών. Η εφαρμογή διαχειρίζεται με μεγάλη ευκολία την διαδικασία δημιουργίας ενός ...
 • Σύστημα παροχής πιστωτικών υπηρεσιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλογεράκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-17
  Αναπόσπαστο κομμάτι στο τομέα των πληροφοριακών συστημάτων σήμερα είναι η δημιουργία και η διαχείριση βάσεων όπου αποθηκεύονται δεδομένα. Κάθε εταιρία και επιχείρηση σε όποιο εύρος ανταγωνιστικότητας και να τοποθετείται ...
 • Σύστημα παροχής υπηρεσιών δρομολόγησης και καθοδήγησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αλμπάνης, Iωάννης; Νταλιάνης, Σπύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-10-2014
  Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών χαρτών αποτελεί μία από τις κυριότερες εξελίξεις της τεχνολογίας των υπολογιστών, καθώς πρόκειται για μία λειτουργία που έχει άμεση εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο και χρησιμοποιείται από έναν ...
 • Σύστημα παροχής υπηρεσιών δρομολόγησης/ καθοδήγησης των χρηστών για τις καθημερινές τους δραστηριότητες

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καραβά, Κωνσταντίνα; Τύπου, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-31
  Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει σημαντική αλλαγή στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων κυρίως του Δυτικού κόσμου. Πολλές από τις καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων έχουν αλλάξει ριζικά ...
 • Σχεδίαση εικονικού χώρου ομάδας με την χρήση του Literay CMS.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πατεράκης, Κυριάκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-06-2010
  Σκοπός της πτυχιακής ειναι η υλοποίηση της ιστοσελίδας του εργαστηρίου Τεχνολογίας και Συστημάτων Λογισμικού. Για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθεί το Σύστημα Διαχείρησης Περιεχομένου Liferay, το οποίο ειναι ανοιχτού κώδικα ...
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη Android εφαρμογής για την οργάνωση των οικονομικών μικρών επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Στρατάκης, Νικόλας
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-11-2015
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία περιγράφονται τεχνικές δημιουργίας εφαρμογών για smartphones με λειτουργικό σύστημα Android με χρήση της εφαρμογής Android Studio και χρησιμοποιώντας τα Android API’s (Application Programming ...
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση 3D κτιρίου με την χρήση διαδραστικών αντικειμένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Στρατάκης, Ξενοφών
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-01-2009
  Σκοπός της πτυχιακής αυτής ήταν η μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη τρισδιάστατων κτιρίων με τρισδιάστατα διαδραστικά αντικείμενα.Για να γίνει η μελέτη πιο συγκεκριμμένη επιλέχθηκε σαν χώρος υλοποίησης μία βιβλιοθήκη. Αποφασίστηκε ...
 • Υλοποίηση διαδραστικού επιτραπέζιου IQ παιγνίου με χρήση Java.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κωστάκης, Αντώνιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδουράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-10
  Με τη χρήση της γλώσσας java μέσο του λογισμικού Netbeans θα δημιουργηθεί ένα επιτραπέζιο παίγνιο στο οποίο έχουμε μια πλατφόρμα 5x11 κελιών και 12 κομμάτια διαφορετικού σχεδίου τα οποία γεμίζουν ακριβώς τα κελιά. Ο σκοπός ...
 • Υλοποίηση εφαρμογής διαχείρισης ξενοδοχείου πόλης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γιαννούσης, Νάσος-Τηλέμαχος
  Επιβλέπων καθηγητής: Aϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-04-30
  Είναι γνωστό ότι ο καλύτερος τρόπος να μάθει κάποιος κάτι είναι να το εφαρμόσει σε πραγματικό σενάριο. Προφανώς, το ίδιο ισχύει για την μοντελοποίηση αλλά και την διαχείριση οποιασδήποτε βάσης δεδομένων. Το συγκεκριμένο ...
 • Υλοποίηση του παιχνιδιού "ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος"; ως διαδικτυακή εφαρμογή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λαμπράκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-07-2014
  Από την πληθώρα των μέσων που προσφέρει σήμερα η εκπαιδευτική τεχνολογία, σημαντική θέση κατέχει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, του οποίου η εισαγωγή και χρήση στην εκπαίδευση όσον αφορά τη διδακτική υποστήριξη διαφόρων ...