• Ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κρασσάς, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αγγελάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-06-2012
  Η εργασία αυτή θα ασχοληθεί με τις Ανεξάρτητες Αρχές, ένα θεσμικό νεωτερισμό του ευρωπαϊκού δημοσίου δικαίου που λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη την τελευταία εικοσαετία στη Γαλλία και αντλεί τα οντολογικά, οργανωτικά, και ...
 • Αποκέντρωση και τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλαδα. Η περίπτωση της νεας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης (πρόγραμμα Καλλικράτης).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Αγγελάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-03-2012
  Η παραπάνω εργασία αναφέρεται στις αλλαγές που δέχτηκε η Ελλάδα όσον αφορά το πολιτικό της σύστημα, με την μετάβαση από τον Καποδιστριακό νόμο στον νόμο του Καλλικράτη. Ουσιαστικά οι διαφοροποιήσεις από τον έναν νόμο στον ...