• Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας για εικαστικό δημιουργό.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Λυσιώτης, Κυριάκος
    Επιβλέπων καθηγητής: Αιβαλής, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-07-06
    Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας που θα παρουσιάζονται κάποιοι από τους πίνακες ενός ζωγράφου και η υλοποίηση ενός συστήματος ηλεκτρονικής αγοράς για τους πίνακες αυτούς. Στην εργασία αυτή θα ...