• Δημιουργία διαλογικής πολυμεσικής εφαρμογής για την εκμάθηση των βασικών στοιχείων θεωρίας και σημειογαφίας της μουσικής: διδακτικός σχεδιασμός περιεχομένων, βασισμένος στη γνωστική θεωρία της πολυμεσικής μάθησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Μπούρου, Ζωή
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαρηγόπουλος, Κωνσταντίνος; Ανδρουλάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-06-2013
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη δημιουργία μιας διαλογικής, πολυμεσικής εφαρμογής διά την εκμάθηση των βασικών στοιχείων της θεωρίας και σημειογραφίας της μουσικής, από ενήλικες χωρίς προγενέστερη μουσική ...
 • Δημιουργία προγράμματος καλλιέργειας της μουσικής ακοής με τη χρήση του Macromedia Director.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Μεττήλιας, Ορέστης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος; Ανδρουλάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-02-2012
  Με αφορμή τη χρήση του προγράμματος EarMaster PRO στο εργαστήριο των "Στοιχείων Θεωρίας & Σημειογραφίας της Μουσικής" και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου προς τη μουσική, τον προγραμματισμό και την εκπαίδευση, θεώρησα σωστό ...
 • Η επίδραση ηχητικού υλικού στην οπτική αντίληψη του ανθρώπου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Καρατάσιος, Γεώργιος; Κωσταλάμπρος, Αντώνιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρουλάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-06-2010
  Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας θα εξετάσουμε την επιρροή ηχητικού υλικού στην οπτική αντίληψη του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, θα ερευνήσουμε πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος μια οπτική εικόνα ...
 • Η ιστορία της μπλουζ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Χονδρογιάννης, Νίκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κονδύλη, Γεωργία; Ανδρουλάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-06-2013
  Οι πρώτοι Αφρικανοί δούλοι έφτασαν στην Αμερική στις αρχές του 17ου αιώνα. Η κουλτούρα τους καταπιέστηκε από την λευκή κοινωνία, όμως μη υλικές πτυχές του αφρικανικού πολιτισμού, όπως η μουσική, κατάφεραν να διασωθούν. Οι ...
 • Η τέχνη της κλασικής κιθάρας τον 20ο αιώνα. Μελέτη στα πλαίσια πολυμεσικής εφαρμογής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Φίλος, Ρένος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μισσάνιτς, Ναταλία; Ανδρουλάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-02-2009
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο “Η Τέχνη της Κλασικής Κιθάρας τον 20ό αιώνα” (μελέτη στα πλαίσια πολυμεσικής εφαρμογής), εξετάζονται τα πρόσωπα που έλαβαν μέρος στην εξέλιξη της μουσικής για κιθάρα (ερμηνευτές, ...
 • Μουσικοθεραπεία: ο ρόλος και η σημασία της.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Παπαδακη, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρουλάκη, Μαρία; Κονδύλη, Γεωργία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-06-2013
  Ο τίτλος της εργασίας είναι «Μουσικοθεραπεία, ο ρόλος και η σημασία της». Η μουσικοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την επίδραση της μουσικής στον εγκέφαλο και το σώμα του ανθρώπου, αλλά κυρίως βασίζεται στη ...
 • Ραδιόφωνο και ελληνική ραδιοφωνία. Μία ιστορία από το παρόν και το μέλλον.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Γάτσιου, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρουλάκη, Μαρία; Τσιμπισκάκης, Ματθαίος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-12-2010
  Η παρούσα εργασία, αποτελεί μία προσπάθεια γνωριμίας με ένα φίλο από τα παλιά που επανέρχεται στο προσκήνιο, διαφορετικός – πιο ζωντανός και χρωματιστός, πιο ώριμος. Πάντα με τις βασικές αρχές του: την προσφορά παιδείας, ...
 • Στάδια κατασκευής λύρας και λαούτου μέσω οπτικοακουστικής καταγραφής, ιστορική αναφορά αυτών και παρουσίαση μέσω διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Γαγγάδης, Νίκος; Μαρινάκης, Μάρκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ορφανός, Ιωάννης; Ανδρουλάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-09-2012
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται θεωρητικά αλλά και στην πράξη, μέσω συνεντεύξεων οργανοποιών, τα στάδια κατασκευής της λύρας και του λαούτου. Επίσης γίνεται εκτενής ιστορική καταγραφή τους ως προς την προέλευση αλλά ...
 • Τρόποι λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας ήχου (compressor, limiter, noise, gate, expander, ducker) με εφαρμογή στη μουσική παραγωγή και πολυμεσική παρουσίαση τους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Μανωλιούδη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρουλάκη, Μαρία; Ξενικάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-09-2012
  Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι οι τρόποι λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας ήχου και συγκεκριμένα των compressors, limiters, noise gates, expanders και duckers, με εφαρμογή στη μουσική παραγωγή. Σκοπός της πτυχιακής ...