• Υγιεινοδιαιτητική αγωγή στην εγκυμοσύνη.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Βρέντζου, Λευκοθέα; Πανταλάκη, Αικατερίνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρουλάκη-Χαραλαμπάκη, Ζαχαρένια
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-06-2009
    Στόχος της παρούσας επιδημιολογικής μελέτης είναι αφ’ ενός η όσον το δυνατόν επαρκέστερη υποστήριξη στη μέλλουσα μητέρα, αφ’ ετέρου η έγκαιρη διάγνωση και ρεαλιστική αντιμετώπιση καταστάσεων που δυνητικά θέτουν σε κίνδυνο ...