• Ημιαγωγοί και εφαρμογές των ηλεκτρονικών ισχύος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ευσταθίου, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ασκορδαλάκης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-09-2014
  Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι ημιαγωγοί και εφαρμογές των ηλεκτρονικών ισχύος στην οποία αναφέρονται τα βασικά εξαρτήματα και τα χαρακτηριστικά τους, που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά ισχύος .θα ...
 • Κατασκευή εναλλακτήρα ισχύος 1KW χαμηλών στροφών με μόνιμο μαγνητικό πεδίο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλαϊτζάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ασκορδαλάκης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-06-2013
  Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη και κατασκευή ενός εναλλακτήρα ακτινικής ροής με διέγερση μόνιμων μαγνητών και λειτουργία σε χαμηλές περιστροφές. Κατάλληλο για ανεμογεννήτρια.
 • Μελέτη και προσομοίωση διαμορφώσεων σε ψηφιακά συστήματα επικοινωνιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γαρεφαλάκης, Ιωσήφ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ασκορδαλάκης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-03-2011
  Η παρούσα εργάσια εξέτάζει τις ψηφιακές διαμορφώσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες. Εξετάζονται οι ASK ,FSK ,PSK ,PCM. Η ASK ,διαμόρφωση μετατόπισης πλάτους (Amplitude-shift Keying) ονομάζεται ο τύπος ...
 • Μελέτη λειτουργίας ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βαρδάκης, Μιχάλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ασκορδαλάκης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-09-2014
  Η παρούσα πτυχιακή μελέτη εστιάζεται στη λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος.
 • Παρουσίαση φωτοβολταϊκού πάρκου 100kwp και συστήματος τηλεμετρίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φλάγκος, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ασκορδαλάκης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-10-2012
  Παρουσιάζονται τα υλικά και οι συσκευές οι οποίες συνδέονται στο πάρκο και οι συσκευές με τις οποίες πετυχαίνουμε την τηλεμετρία του.