• Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός λογισμικού “Property Management System" για ξενοδοχεία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Μωραΐτης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-07-19
  Η άνθηση των υπολογιστών και του διαδικτύου τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η άνθηση των κινητών συσκευών κατά το τέλος της δεκαετίας του 2000, και πιο πρόσφατα η εξέλιξη του «cloud» και των υπηρεσιών του, έχουν αλλάξει ...
 • Ανάπτυξη προγράμματος βίντεο ανάλυσης με Java και OpenCV.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πολυχρονάκης, Χαράλαμπος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-15
  Η πτυχιακή περιλαμβάνει περιγραφή και συγκριτική παράθεση των τεχνικών και αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση ενός βίντεο. Το πρόγραμμα που θα κατασκευαστεί θα περιλαμβάνει interface που θα επιλέγει βίντεο, ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης γραμματείας τμήματος με αντικειμενοστραφή προγραμματισμό σε διαδικτυακό περιβάλλον.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λαζόπουλος, Χάρης; Παπούλιας, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η πτυχιακή μας εργασία πραγματεύεται μια πρόταση για την ιστοσελίδα του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Είναι μια εφαρμογή σε διαδικτυακό περιβάλλον πρωτοκόλλου HTTP1.1 με χρήση δυναμικών ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής σε Android. Το ειδικό λεξικό εκμάθησης αγγλικών "Quick Speak".

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τσαμπακιούρης, Πέτρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-06-19
  Η εκμάθηση γλωσσών, μπορεί να είναι μία εκφοβιστική εργασία να πραγματοποιηθεί στην αρχή. Ο περισσότερος κόσμος, βρίσκει δύσκολο να αφιερώσει χρόνο και προσπάθεια να μάθει μια νέα γλώσσα, διότι απαιτείται μια αρκετά καλή ...
 • Αυτόματη επιλογή προϊόντων σε γραμμή παραγωγής

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κριτσωτάκης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-30
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σύστημα επιλογής προϊόντων που βρίσκονται σε γραμμή παραγωγής. Στόχος του συστήματος είναι η αυτόματη αναγνώριση προϊόντων που δεν τηρούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που ...
 • Δημιουργία συστήματος καταγραφής βλαβών και παρακολούθηση της επιδιόρθωσης αντλιοστασίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κατσακιώρης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-07-08
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος καταχώρησης τιμολογίων των υλικών και των υπηρεσιών για τις βλάβες που προκύπτουν στα αντλιοστάσια της Δ.Ε.Υ.Α.Ηρακλείου. Επίσης, σκοπός του ...
 • Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη ΤΕΙ

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βοσκάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-23
  Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας έιναι η υλοποίηση διαδικτυακής ιστοσελίδας με το όνομα «Digital_Library» (Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη για φοιτητές ΤΕΙ Ηρακλείου). Σκοπός της πτυχιακής είναι η μείωση του χρόνου για την ...
 • Διαδικτυακή εφαρμογή γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων σε RIA περιβάλλον.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μουχαμετάι, Ερλίντ
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-04-2015
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη Rich Internet Applications με GWT. Μέσα από την βιβλιογραφική μελέτη αναζητούνται τα χαρακτηριστικά του Web 2.0 που μπορούν να αποτυπωθούν σε μία τέτοια εφαρμογής με την χρήση ...
 • Διαδικτυακή εφαρμογή προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαυροφοράκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-10
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία θα αποτελέσει έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ εργοδοτών και υποψηφίων εργαζομένων. Μέσω αυτής της πλατφόρμας οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί ...
 • Διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικής μονάδας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κώτσιας, Ευστάθιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-11-2014
  Η παρούσα εργασία δημιουργήθηκε με τη βοήθεια των γλωσσών όπως η PHP και η Mysql για να βοηθήσει στο αυτοματισμό των γραμματειακών διαδικασιών ενός σχολείου κυρίως γυμνασίου αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες ...
 • Εφαρμογή σε Android με διαχείριση απομακρυσμένης βάσης δεδομένων αποθήκης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαυροφοράκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-08-22
  Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής αρχικά, είναι να παρουσιάσει με ποιο τρόπο μπορούν να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους ένας server ο οποίος έχει την βάση με όλα τα δεδομένα κάποιου οργανισμού η κοινότητας, και μια απλή σχετικά ...
 • Κατασκευή εκθεμάτων μουσείου με χρήση ανοικτού λογισμικού και τεχνολογιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νικολούζος, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-07-2014
  Η πτυχιακή αυτή έχει ως σκοπό την ανάλυση των τεχνικών και των μεθόδων για την ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας αυτοκίνητων, βάση συγκεκριμένης μεθοδολογίας που αναπτύσσουν τά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου. Γίνεται μια αναφορά ...
 • Κατασκευή πλήρους Client Server Εφαρμογής σε Java.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κρασιάς, Αλέξης-Ιάκωβος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η πτυχιακή αυτή έχει σαν στόχο την εξοικείωση του σπουδαστή με την γλώσσα προγραμματισμού Java, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και την χρήση GUI-IDE. Ο σπουδαστής πρέπει να κατανοήσει την χρήση τον Sockets όπως και ...
 • Λογισμικό διαχείρισης αποθήκης καταστημάτων πώλησης υπολογιστών και περιφερειακών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τζαβλάκης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-08-22
  Με την παρούσα πτυχιακή εργασία, έγινε προσπάθεια ανάπτυξης και υλοποίησης μιας εφαρμογής η οποία ασχολείται με την αποθήκευση , την καταγραφή της τοποθεσίας, τα χαρακτηριστικά αλλά και την ποσότητα των προϊόντων μέσα σε ...
 • Μετατροπή του δικτυακού τόπου του Μουσικού Εργαστηρίου «Λαβύρινθοι» του Ross Dally από γλώσσα προγραμματισμού διαδικτύου PHP σε JSP και κατασκευή της ανάλογης Βάσης Δεδομένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γιάνναρος, Παναγιώτης; Βούρβαχης, Αντώνης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία καλούμαστε να μετατρέψουμε τον δικτυακό τόπο του Μουσικού Εργαστηρίου «Λαβύρινθοι» του Ross Daily το οποίο είναι κατασκευασμένο σε γλώσσα PHP σε γλώσσα JSP καθώς επίσης, και την βάση δεδομένων ...
 • Πληροφοριακό σύστημα αντιπροσωπείας αυτοκινήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νάκου, Ασημίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-20
  Η πτυχιακή εργασία αυτή με θέμα τη δημιουργία μιας εφαρμογής για τη Διαχείριση Πληροφοριακού Συστήματος μιας Αντιπροσωπείας Αυτοκινήτων. Έτσι, για την υλοποίηση αυτή θα χρειαστεί η σύνδεση της εφαρμογής με τη βάση δεδομένων ...
 • Συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, πληρωμές μέσω ελληνικών τραπεζών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ρουσσουνέλος, Νίκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-01-2011
  Η χρήση υπολογιστών και του διαδικτύου για την πραγματοποίηση συναλλαγών και αγορών, παρέχει πολλαπλά πλεονεκτήματα όπως ταχύτητα, ευκολία, διαθεσιμότητα 24 ώρες το 24ωρο, ενημέρωση για λήψη νέων προϊόντων, newsletters, ...
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου για προβολή και διάθεση εικαστικών έργων

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κούλπας, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-16
  Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι o σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος ιστοσελίδων βασισμένων σε CMS. Θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση ένα CMS ανοικτού λογισμικού το οποίο θα μετατραπεί έτσι ώστε η σχεδίαση του site ...
 • Τεχνικές αναβάθμισης και βελτίωση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τρουλάκη, Αργυρώ
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-05-2008
  Το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η παρούσα πτυχιακή είναι οι τεχνικές αναβάθμισης και Βελτίωσης Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System - CMS). Αναφέρεται δηλαδή στην διαδικασία αναβάθμισης ενός ...
 • Υλοποίηση εταιρικού ιστότοπου για μεταφορική εταιρεία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κεφαλογιάννης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-10-10
  Η συγκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας δυναμικής ιστοσελίδας μεταφορικής εταιρείας, έναν σύγχρονο τρόπο να πάρεις πληροφορίες και να κάνεις αιτήσεις για την συγκεκριμένη εταιρεία.Στις επόμενες σελίδες ...