• Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μητέρων με παιδιά στη σχολική ηλικία, στις αγροτικές ορεινές περιοχές, παράδειγμα Τυλίσου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Ξηρογιάννη, Γεωργία; Τρυπιδάκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βάντσης, ∆ηµήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η εργασία, λοιπόν, αυτή θα πραγματευτεί θέματα που αφορούν τον ελεύθερο χρόνο, τη συσχέτιση της γυναίκας με τον ελεύθερο χρόνο και την σχέση μεταξύ αγροτικής κοινότητας και ελεύθερου χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν ...
 • Η διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των εργοδοτών για τους ανάπηρους στο Δήμο Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Καπούσι, Νάντια; Κουρλέτη, Πηνελόπη; Φονιά, Μυρσίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Βάντσης, ∆ηµήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-07-2010
  Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να ζήσουν σε ένα περιβάλλον χωρίς φραγμούς το οποίο θα τους δίνει την δυνατότητα επικοινωνίας και συμμετοχής με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Απαραίτητη προϋπόθεση για το παραπάνω θεωρείται η ...
 • Η ικανοποίηση των κοινωνικών λειτουργών απο το επαγγελμά τους στο Νομό Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Βενετάκη, Αναστασία; Ξενικά, Μαριέττα
  Επιβλέπων καθηγητής: Βάντσης, ∆ηµήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η παρούσα έρευνα αφορά στο θέμα της ικανοποίησης των κοινωνικών λειτουργών από το επάγγελμά τους. Αυτό που μας οδήγησε στην επιλογή του θέματος αυτού, ήταν ο προβληματισμός σχετικά με το επίπεδο της ικανοποίησης των ...
 • Το εργασιακό άγχος και οι επιπτώσεις του στους επαγγελματίες των υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας στο νομό Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Αθανασίου, Όλγα; Σερακιώτης, Λάμπρος; Σταθάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Βάντσης, ∆ηµήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-06-2008
  Κατά κύριο λόγο αναφέρεται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Στο θεωρητικό αναπτύσσονται τα εξής κεφάλαια: Στο 1ο κεφάλαιο αναφέρονται η έννοια, τα αίτια, τα συμπτώματα, τα είδη, οι θεωρίες, καθώς και οι ...