• Μελέτη και σχεδιασμός κατασκεύης στείρων χώρων βλαστοκυττάρων σύμφωνα με κανόνες του G.M.P. και αξιολόγησή της.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μυζήθρας, Απόστολος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαίρης, Αχιλλέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-11-2013
  Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των γενικών και ειδικών απαιτήσεων των χρηστών, ώστε να γίνει ο σωστός σχεδιασμός και υλοποίηση του έργου «Στείροι χώροι για βλαστοκύτταρα », σύμφωνα με τους ...
 • Μηχανή συγκόλλησης τριβής. Σχεδιασμός και λειτουργία στο solidworks.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ηλιάδης, Νίκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαίρης, Αχιλλέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-01-2015
  Υπάρχουν πολλοί λίγες μηχανές συγκόλλησης με τριβή που δουλεύουν στα πλαστικά έως 50Hz , στα μέταλλα 120 ή 240Hz. Σε αυτήν την πτυχιακή θα δούμε 1) την εξέδρα συγκόλλησης υψηλής συχνότητας γραμμικής τριβής (Σχεδιασμό, θέση, ...