• Ο κλάδος του ελαιόλαδου στην Ελλάδα, οι τρόποι διάθεσης του στις αγορές, προκλήσεις και προοπτικές για το μέλλον.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μαυρουδής, Μαυρίκιος; Χαραλάμπους, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-08-2014
  Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται η προσέγγιση του θέματος της πτυχιακής μας εργασίας, οι τρόποι διάθεσης του στις αγορές, προκλήσεις και προοπτικές στο μέλλον στο τομέα του ελαιόλαδου στην Ελλάδα. Η έρευνα περιλαμβάνει ...
 • Ο κλάδος του πλαστικού από το 2004 έως και σήμερα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Λαμπίρης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-11-2013
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε προκειμένου να προσεγγίσει, μέσω της δευτερογενούς επεξεργασίας στοιχείων και δεδομένων τα οποία αντλήθηκαν κυρίως από το διαδίκτυο, τις συνθήκες που διέπουν τον κλάδο των πλαστικών ...
 • Τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια παραγώγων του κόσμου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ψωμά, Βρησύις
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-12-2013
  Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη λειτουργία των διεθνών χρηματιστηριακών προιόντων και αναλύει τη δράση των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του πλανήτη. Αρχικά, γίνεται μια αναφορά στις χρηματοοικονομικές αγορές και ...