• Τηλεπικοινωνιακός χάρτης της Ελλάδος το 2008.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Βοζικάκη, Ευαγγελία; Κουτεντάκης, Στέλιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδας, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-01-2009
    Οι τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Η αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας είχε ως αποτέλεσμα, να επηρεάσει ιδιαίτερα την πρόοδο και την ...