• Ανάπτυξη τοποθεσίας για τη υποστήριξη μαθημάτων με Forum συζητήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βογιατζής, Γεώργιος; Τριπολιτάκης, Γαβριήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλάτης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-05-2008
  Το θέμα με το οποίο ασχολείται η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αφορά το να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν όλες οι κατάλληλες διεπαφές (interfaces), τα εργαλεία λογισμικού που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και τα δυναμικά στοιχεία ...
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη ενιαίου δικτύου διασύνδεσης εργαστηρίων με υποστήριξη δικτυακών υπηρεσιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πουλτσάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλάτης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σκοπός του εγγράφου αυτού είναι να γίνει αρχικά μία μικρού βάθους εισαγωγή στην ιστορία των δικτύων, στις τεχνολογίες τους καθώς και στο πώς βοηθούν το σημερινό άνθρωπο, έμμεσα ή άμεσα, στις καθημερινές του ανάγκες και ...