• Βιβλιογραφική ανασκόπηση πρόσφατων επιστημονικών ερευνών – (papers), που αφορούν στον προσδιορισμό της τιμής διεθνώς των βασικών αγροτικών προϊόντων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βογιατζάκης, Ευάγγελος; Δεληγιάννη, Αθανασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-10-2012
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με το θέμα «Βιβλιογραφική ανασκόπηση πρόσφατων επιστημονικών ερευνών - (papers), που αφορούν στον προσδιορισμό της τιμής διεθνώς των βασικών αγροτικών προϊόντων». Η εργασία χωρίζεται ...
 • Η χρηματοοικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία από το 2008 έως σήμερα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κουρίνου, Άννα Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-11-2013
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία διαπραγματεύεται την τρέχουσα οικονομική κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο εστιάζοντας στην ελληνική οικονομία. Αναλύει το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης παραθέτοντας τις συνέπειες πυο αυτή επιφέρει ...