• Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στον τομέα της πληροφορικής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μακρυμανωλάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-11-2010
  Στην παρούσα εργασία θα μιλήσουμε για την επιχειρηματικότητα, τον ορισμό και τις βασικές της έννοιες. Θα αναφερθούμε στην επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και, τέλος, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της ...
 • Αξιοποίηση στοιχείων τεχνικής ανάλυσης σε δένδρα αποφάσεων για τη δημιουργία χαρτοφυλακίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Γεωργακοπούλου, Θεοδώρα; Ροδίτη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-07-2012
  Ο τομέας τον χρηματοοικονομικών επενδύσεων έχει αναλυθεί και μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο από τον επενδυτικό κόσμο αλλά και από τον ακαδημαϊκό. Ένα από τα κύρια ερωτήματα που έχει μελετηθεί εις βάθος είναι η δομή και ...
 • Εφαρμογές πληροφορικής στις επιχειρήσεις - μελέτη περίπτωσης στην εταιρεία «Κρητικός Φούρνος Α.Ε.»

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ζηδιανάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-12-2014
  Η μεγάλη διείσδυση της τεχνολογίας στη ζωή των ατόμων δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον τομέα των επιχειρήσεων. Ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και αντιλαμβανόμενες οι επιχειρήσεις ότι οι εξελίξεις αυτές μπορούν ...
 • Εφαρμογές πληροφορικής στον τομέα των Ελληνικών Τραπεζών. Μελέτη περίπτωσης της Εθνικής Τράπεζας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μαυράκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-11-2014
  Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια της πτυχιακής μου μελέτης στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Το αντικείμενο της μελέτης μας, είναι οι εφαρμογές πληροφορικής στον τομέα των Ελληνικών ...
 • Εφαρμογή και ανάδραση του επιχειρησιακού συστήματος στην διοίκηση και τα χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Βερυκοκίδης, Νίκος; Πετράς, Στέφανος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2013
  Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τρόπους με τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει ένα επιχειρησιακό σύστημα, πως θα το εφαρμόσει, τι μπορεί να περιμένει από αυτό και πως μπορεί να το αξιολογήσει.
 • Μοντέλα επιχειρησιακών λειτουργιών στις διεθνείς μεταφορές - ανάλυση περιβάλλοντος. Τάσεις και προοπτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Βολτυράκης, Μάρκος; Πατσιοκώστα, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-07-2013
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έγινε με σκοπό να εμφανίσει τις τάσεις των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Εξετάζονται οι πιθανές προοπτικές ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου στο εξωτερικό αλλά και ...
 • Παράγοντες υιοθέτησης ERP συστημάτων σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Οικονόμου, Δανάη; Ορφανού-Βερναρδάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-12-2014
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας με θέμα: “ Παράγοντες υιοθέτησης ERP συστημάτων σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς”, είναι να γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) και να αναλύσουμε ...
 • Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στο χώρο των επιχειρήσεων: μελέτη περίπτωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Βάρδα, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-01-2009
  Η ραγδαία εξέλιξη της πληροφορικής τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων σε όλες τις επιχειρήσεις. Σε αυτά τα πληροφοριακά συστήματα καταγράφονται τεράστιες ...
 • Τα συστήματα των ουρών αναμονής και η εφαρμογή τους στη διοίκηση επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Στρούβαλη, Ζαχαρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-02-20
  Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να μελετήσουμε και να αναλύσουμε τα συστήματα των ουρών αναμονής καθώς και να παρουσιάσουμε με ποιους τρόπους μπορούν να εφαρμοστούν τα συστήματα αναμονής στις επιχειρήσεις. ...
 • Τεχνικές ανάπτυξης νέων προϊόντων από επιχειρήσεις εν όψει του νέου οικονομικού περιβάλλοντος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μαραβελάκης, Γρηγόριος; Μαυρομήτρος, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-08-2013
  Θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι: «οι τεχνικές ανάπτυξης νέων προϊόντων από τις επιχειρήσεις εν όψει του νέου οικονομικού περιβάλλοντος». Η παραπάνω ερευνητική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προπτυχιακού ...
 • Το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς ως μοχλός ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Αντωνίου, Γαρυφαλλιά Μαρία; Ζερβός, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-08-2013
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και το πώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει εφαρμοσθεί έως και σήμερα στην Περιφέρεια της Κρήτης, καθώς επίσης αναδεικνύεται η συμβολή ...
 • Το οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας όπως διαμορφώνεται σήμερα και οι επιδράσεις του στην οικομομία (παραγωγή, διάθεση-εμπορία αγαθών και υπηρεσιών).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ανδρεουλάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-07-2013
  Η παρούσα πτυχιακή καταπιάνεται με την υφιστάμενη οικονομική κρίση η οποία έχει πλήξει την χώρα μας, τον κοινωνικό ιστό και την οικονομική της θέση και δραστηριότητες. Στόχος της πτυχιακής είναι η απεικόνηση της πορείας ...
 • Το φαινόμενο της ανεργειογόνου ανάπτυξης, τάσεις και προοπτικές στην Ελλάδα εξ΄αφορμής της οικονομικής ύφεσης που διέπει την χώρα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Γιανναδάκης, Γεώργιος; Ρουμπεδάκη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-07-2015
  Το μεγάλο δημοσιονομικό χρέος της Ελλάδας ανάγκασε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα λιτότητας ώστε να αποφευχθεί η χρεοκοπία. Λόγω της υπέρμετρης φορολόγησης και των μέτρων λιτότητας αναγκάστηκαν πολλές εταιρίες να κλείσουν. ...