• Ο ρόλος της εκπαίδευσης προσωπικού στo πλαίσιo ενός σύγχρονου οργανισμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μηλιαράκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Δαράκης, Μιχάλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-11-2012
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει κατά πόσο οι σύγχρονοι οργανισμοί / επιχειρήσεις αναπτύσσουν και εκπαιδεύουν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Ποιοί είναι οι λόγοι που τους οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση ,τι ...