• Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός Content Management System, εξειδικευμένο στην διδασκαλία ξένων γλωσσών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κοκογιαννάκη, Χαρίκλεια
    Επιβλέπων καθηγητής: Δερμιτζάκης, Ελευθέριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    H εκπαίδευση από απόσταση είναι μία μορφή ελεύθερης εκπαίδευσης στην οποία δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο τόπο. Στο παρελθόν γινόταν δια αλληλογραφίας ή με κασέτες ήχου και ...