• Ανάπτυξη δυναμικού και πολυμεσικού ιστότοπου για τη βέλτιστη προβολή και ανάδειξη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε αλληλεπίδραση με χρήστες και διαχειριστές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ταταράκης, Μάρκος-Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταταράκης, Μιχαήλ; Δημητρίου, Βασίλειος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-02-2015
  Για την ανάπτυξη ιστοσελίδων οι συνήθεις τακτικές μέθοδοι που ακολουθούνται βασίζονται στη χρήση των προγραμματιστικών εργαλείων html, css, php, mysql. Για την χρήση και εφαρμογή των παραπάνω τεχνολογιών, απαιτείται από ...
 • Μοντελοποίηση και κατασκευή συναρμολογήματος καλουπιού πτερυγίου ανεμογγενήτριας καθέτου άξονα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φιάλα, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημητρίου, Βασίλειος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-04-2013
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μέρος καθολικής κατασκευής ανεμογεννήτριας καθέτου άξονα με στόχο τη χρήση σε αστικό ή μη περιβάλλον χωρίς περιορισμούς. Συγκεκριμένα επικεντρώνεται στην επιλογή, τη μοντελοποίηση και ...
 • Μοντελοποίηση συμβατικού αυτοκινήτου και προκαταρκτική μελέτη μετατροπής σε φιλικό ως προς το περιβάλλον αυτοκίνητο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λυμπερόπουλος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημητρίου, Βασίλειος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-01-2010
  Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η δημιουργία μοντέλου επιφάνειας αυτοκινήτου με τη χρήση των λογισμικών Geomagic Studio, Point Cloud, AutoCAD και Autodesk Inventor, καθώς και η προκαταρκτική μελέτη μετατροπής του ...
 • Προσομοίωση συμπεριφοράς και δονητικών χαρακτηριστικών τυμπάνου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Κοκκινάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημητρίου, Βασίλειος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-12-2013
  Στην εργασία αυτή γίνεται μελέτη της συμπεριφοράς και των δονητικών χαρακτηριστικών του τυμπάνου Bendir με τη βοήθεια προσομοίωσης με Πεπερασμένα Στοιχεία (FEM). Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται συνοπτική περιγραφή των κρουστών ...
 • Σχεδιομελέτη και κατασκευή καλουπιού ανεμοπτερυγίου με σύγχρονες CAD/CAM-CAE υπολογιστικές μεθόδους και κατεργασίες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαδουλής, Θεόδωρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημητρίου, Βασίλειος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-04-2011
  Σχεδιομελέτη και κατασκευή καλουπιού ανεμοπτερυγίου με υπολογιστικές μεθόδους CAD για την τρισδιάστατη σχεδίαση και CAM για την ψηφιακή καθοδήγηση και κοπή του καλουπιού σε CNC (CAE).
 • Ψηφιακή καθοδήγηση κέντρου κατεργασιών CNC με χρήση προγραμματισμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ζωγράφος, Πέτρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημητρίου, Βασίλειος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-04-2011
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διερεύνηση του προγραμματισμού και λειτουργίας σύγχρονης εργαλειομηχανής CNC με στόχο τη βέλτιστη ψηφιακή καθοδήγησή της σε κατεργασίες με αφαίρεση υλικού. Η CNC εργαλειομηχανή που ...