• Ανάπτυξη εφαρμογής εκμάθησης νοτών πιάνου για άτομα με προβλήματα όρασης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Σαντακά, Χριστίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Αλεξανδράκη, Χρυσούλα; Ετμεκτσόγλου, Ιωάννα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-12-2013
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη μίας εφαρμογής εκμάθησης πιάνου από χρήστες με προβλήματα όρασης. Η υλοποίησή της έγινε στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Η εφαρμογή λαμβάνει πληροφορία από πληκτροφόρο ...