• Δίκτυα υποστήριξης φροντιστών ασθενών με άνοια στις αστικές περιοχές Ρεθύμνου και Χανίων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Βισταγιαννάκη, Χρυσή; Γιακουμάκη, Γεωργία; Καβελάκη, Αντωνία
    Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκη, Ελίζα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-02-2016
    Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα παρουσιάσουμε αρχικά την γενική εικόνα της άνοιας, μέσα από βιβλιογραφικές πηγές, και δευτερευόντως θα ακολουθήσει η έρευνα σχετικά με τους φροντιστές των ατόμων με άνοια στις αστικές ...