• Επίλυση προβλημάτων ιδιοτιμών της εξίσωσης του Schrödinger.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ποντίκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Καβουλάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-13
    Στην πτυχιακή μου εργασία ασχολήθηκα με την εξίσωση του Schrödinger και το αντίστοιχο πρόβλημα ιδιοτιμών που προκύπτει, παρουσία ενός εξωτερικού δυναμικού. Η μέθοδος την οποία ανέπτυξα γενικεύει τη μέθοδο διάδοσης σε ...