• Μελέτη παγίδευσης αρθροπόδων σε τρια διαφορετικά δενδρώδη είδη με τη χρήση τριών τύπων παγίδων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μαυρέα, Ζωή
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλογήρου, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-02-2012
  Η συγκεκριμένη έρευνα σκοπό είχε να μελετήσει την παγίδευση αρθροπόδων σε τρία διαφορετικά δενδρώδη είδη, την ελιά (Olea europaea), το κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens) και τη λεμονιά (Citrus limon), με τη χρήση δύο ειδών ...