• Λογιστική Φ.Π.Α. Γ΄κατηγορίας - αποτελέσματα ομάδας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βλαχάκη, Ιωάννα; Χρύσου, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλομοίρης, Πέτρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει το κατ' άρθρο κωδικοποιημένο κείμενο του ν. 2859 / 2000, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα και όπως ισχύει από 01.01.2005, με όλες τις αλλαγές που έχουν επιφέρει οι πρόσφατοι φορολογικοί νόμοι ...
 • Ο Φ.Π.Α τρίτης κατηγορίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαρμαριτσάκη, Αικατερίνη; Χαιρέτης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλομοίρης, Πέτρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-07-2008
  Ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας τηρά λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο με οποιονδήποτε λογιστικό σύστημα, συμφώνα με τις παραδεκτές αρχές της λογιστικής. Βασική αρχή της διπλογραφικής μεθόδου είναι ότι ...
 • Ο Φ.Π.Α. στα βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ασλάνογλου, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλομοίρης, Πέτρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-04-2010
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία με τίτλο «Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στις επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας» θα αναφερθούμε στον ρόλο που διαδραματίζει ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, στην άσκηση της Νομισματικής Πολιτικής σε συνδυασμό ...
 • Ο φόρος προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις Γ΄κατηγορίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καταραχιά, Γεωργία; Ψαραύτη, Ευδοξία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλομοίρης, Πέτρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Στο σύγγραμμα αυτό, θα αναλύσουμε το σύστημα του Φ.Π.Α. γενικά, αλλά και ειδικά στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Η θεματική του συγγράμματος αρθρώνεται σε επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρεται ο ...
 • Ο φόρος προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μυτηλινιού, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλομοίρης, Πέτρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-10-2010
  Ένας από τους βασικότερους έμμεσους φόρους είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες θεσμικές φορολογικές μεταβολές που έγιναν στη χώρα μας. Στην εργασία αυτή γίνεται παρουσίαση του ...
 • Φ.Π.Α Γ' κατηγορίας και εργασίες τέλους χρήσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σπέντζου, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλομοίρης, Πέτρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-02-2009
  Ο φόρος αποτελεί κατά κανόνα χρηματική παροχή των πολιτών προς το κράτος και κατ΄ εξαίρεση σε είδος. Παρακρατείτε η παροχή σε είδος ή υπό μορφή υπηρεσίας ως π.χ. εργασία. Η αγοραστική αυτή δύναμη η οποία μεταβιβάζεται από ...
 • Φ.Π.Α ξενοδοχειακής μονάδας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζαχαριάδης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλομοίρης, Πέτρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-09-2009
  Ξενοδοχειακή οικονομική μονάδα είναι ο λογικός συνδυασμός των τριών συντελεστών της παραγωγής, δηλαδή της φύσης της εργασίας και του κεφαλαίου για την παροχή στους ξένους, κατοικίας, τροφής και άλλων υπηρεσιών αντί χρηματικής ...
 • Φ.Π.Α οικονομικής μονάδας Γ κατηγορίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αναγνωστάκη, Αφροδίτη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλομοίρης, Πέτρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-06-2009
  Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας γενικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στις εμπορικές δραστηριότητες οι οποίες αφορούν την παραγωγή και τη διανομή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. Το κοινό σύστημα ΦΠΑ ...
 • Φ.Π.Α οικονομικής μονάδας και αποτελέσματα χρήσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λιόση, Χρυσαλίς; Τσιολάκη, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλομοίρης, Πέτρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-07-2009
  Η συμβολή αυτού του βιβλίου να αποτελέσει ένα διδακτικό χρήσιμο βοήθημα , με σκοπό την ενημέρωση προς τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται να μάθουν για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και για τα Αποτελέσματα Χρήσης. Ο Φόρος ...
 • Φ.Π.Α. βιβλίων Γ' κατηγορίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπουρνέλης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλομοίρης, Πέτρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-05-2010
  H πτυχιακή μου εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη. Σχετικά με το Α΄ μέρος τονίζουμε: α) την αναγκαιότητα της συμπλήρωσης της περιοδικής δηλώσεως Φ.Π.Α. Γ΄ Κατηγορίας, διότι χωρίς αυτήν δεν μπορεί να οικοδομηθεί η σωστή και ...
 • Φ.Π.Α. και οικονομικό αποτέλεσμα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κρανιδιώτης, Πέτρος; Σιώτου, Μαρία-Αννα; Σφακιανάκη, Νικολίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλομοίρης, Πέτρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-05-2010
  Από την αρχαιότητα είναι γνωστός ο φόρος με διάφορες μορφές. Οι συναλλαγές τότε γίνονταν με την ανταλλαγή προϊόντων λόγω μη ύπαρξης ακόμα του χρήματος, έτσι η φορολογία γινόταν με την εισφορά αγαθών. Ο φόρος προστιθέμενης ...
 • Φ.Π.Α. οικονομικής μονάδας Γ΄ κατηγορίας και αποτελέσματα χρήσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καπαδουκάκης, Ιωάννης; Παναγιώτακη, Ελπίδα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλομοίρης, Πέτρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-09-2011
  Με το βιβλίο αυτό γίνεται μια προσπάθεια για την ικανοποίηση δύο στόχων. Ο πρώτος είναι με την ολοκλήρωση αυτού του βιβλίου ως η ‘Πτυχιακή Εργασία’ μας, να συμβάλλει θετικά στο τελικό στάδιο απόκτησης του Πτυχίου μας. Ο ...
 • Φ.Π.Α. οικονομικής μονάδας και εργασίες τέλους χρήσεως.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κατσανεβάκη, Γεωργία; Μπαλονάκη, Μαρία; Σγουράκη, Εφη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλομοίρης, Πέτρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-02-2011
  Στην εργασία αυτή γίνεται παρουσίαση του φόρου προστιθέμενης αξίας καθώς και εφαρμογές του σε βιβλία τρίτης κατηγορίας συμφώνα με των Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς επίσης και παρουσίαση των αποτελεσμάτων τέλους χρήσεως ...
 • Φόρος προστιθέμενης αξίας και αποτέλεσμα τέλους χρήσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λουράκη, Μαρία; Περάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλομοίρης, Πέτρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-09-2010
  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ( Φ.Π.Α.) είναι ένας γενικός έμμεσος φόρος που επιβαρύνει την εγχώρια κατανάλωση και επιβάλλεται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Επιβάλλει ίση φορολογική μεταχείριση σε όλα τα ...
 • Φόρος προστιθέμενης αξίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Θεοδωράκης, Νίκος; Φασουλάκης, Γιάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλομοίρης, Πέτρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η παρούσα εργασία συνδυάζει θεωρητικά και πρακτικά θέματα που σχετίζονται με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
 • Φορολογία νομικών προσώπων και εργασίες τέλους χρήσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αντουράκη, Κατερίνα; Μεντόνη, Κωνσταντίνα; Λιάμπου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλομοίρης, Πέτρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-04-2011
  Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι οι εργασίες τέλους χρήσης. Οι εργασίες τέλους χρήσης αποτελούν ένα απαραίτητο κομμάτι της λογιστικής που χρησιμεύει στο προσδιορισμό του οικονομικού αποτελέσματος και κατ' επέκταση της ...
 • Φορολογία νομικών προσώπων και προσώπων εταιριών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καπετάνου, Ιωάννα; Παπαδαντωνάκη, Αικατερίνη; Πετρουλάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλομοίρης, Πέτρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-04-2011
  Ως Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων ορίζεται ένα σύνολο διαχρονικού σχεδιασμού διατάξεων και νομοθετημάτων, τα οποία για να εκπληρώσουν το σκοπό τους απαιτείται συνδυαστική ανάλυση από τον εκάστοτε ...
 • ΦΠΑ οικονομικής μονάδας Γ' κατηγορίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βαμβακούσης, Διονύσης; Ευθυμίου, Νικόλαος; Μυλωνάκη, Ευφροσύνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλομοίρης, Πέτρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-03-2010
  Στην Ελλάδα καθιερώθηκε το Φ.Π.Α. την 1η Ιανουαρίου του 1987 μετά από προηγηθείσα απόφαση του τότε Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Τσοβόλα και ο συντελεστής του ήταν 18%. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα η εφαρμογή του προκάλεσε ...