• Η χρήση του νερού στη γεωργία κατά την αρχαιότητα στις χώρες της Μεσογείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Πολυχρονάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλυβά-Τωμαδάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σε αυτή τη πτυχιακή προσπάθησα να τονίσω τα σημαντικότερα στοιχεία και επιτεύγματα των αρχαίων τεχνικών άρδευσης. Το έργο αυτό ήταν δύσκολο και αρκετά επίπονο λόγω των περιορισμένων πηγών. Παρ όλα αυτά γίνεται μια σφαιρική ...