• Αλληλόχρεος λογαριασμός.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κουλιούφα, Μαρία; Γκαγκανιάρα, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-11-2014
  Στη πτυχιακή εργασία αναλύσαμε τον αλληλόχρεο λογαριασμό, τον τρόπο λειτουργίας του, τα χαρακτηριστικά του, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του. Αλληλόχρεος Λογαριασμός είναι η σύμβαση της οποίας δύο πρόσωπα συμφωνούν ...
 • Ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δραμιτινός, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-08-2012
  Στη χώρα μας, που το κόστος αγοράς και συντήρησης του αυτοκίνητου είναι υψηλό, η απόκτηση του απαιτεί συχνά πολλές θυσίες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να εξασφαλίζουμε το όχημά μας από κάθε κίνδυνο που σχετίζεται με αυτό. ...
 • Εγγύηση τραπεζικών συμβάσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σπόκου, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-08-2012
  Το θέμα της εργασίας αυτής επικεντρώνεται στην εγγύηση των τραπεζικών συμβάσεων, θα αναπτυχθούμε στην ανάλυση αυτών των συμβάσεων που ως αντικείμενο τους έχουν να δημιουργήσουν μια συμβατική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ...
 • Η αρχή του νόμιμου δικαστή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Αμαργιωτάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-01-2012
  Ο Συντακτικός νομοθέτης καθιερώνει στο άρθρο 8 του Συντάγματος, την αρχή του νόμιμου δικαστή. Πρόκειται για μια γενικότερη αντικειμενική αρχή του Δικονομικού Δικαίου, η οποία δεν αφορά μόνο την ποινική αλλά και την πολιτική ...
 • Η αστική ευθύνη του δημοσίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Σγουρομάλλη, Μαρία-Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-06-2011
  Η όλο και μεγαλύτερη επέκταση της κρατικής δραστηριότητας διευρύνει τις δυνατότητες παρανομίας των κρατικών οργάνων και το μέγεθος της ζημιάς που αυτά μπορούν να προξενήσουν. Μια από τις συνέπειες της παράνομής συμπεριφοράς ...
 • Η ελευθερία του τύπου και του λόγου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Βλησίδη, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-03-2011
  Η ελευθερία του λόγου περιλαμβάνει το δικαίωμα της διαμόρφωσης, της έκ- φρασης και διάδοσης ή αποσιώπησης της γνώμης αλλά και της λήψεως αυτής. Η δη- μοκρατία είναι έννοια συνυφασμένη με την πολυφωνία και απειλείται από ...
 • Νομικές υποχρεώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δαλάτσης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-08-2012
  Η ασφαλιστική ιδέα ανάγεται στους αρχαιότατους χρόνους. Όμως ο θεσμός της ασφάλισης, όπως τον νοούμαι σήμερα, πρωτοεμφανίσθηκε τον ίε αιώνα. Η ασφαλιστική ιδέα του καταμερισμού των κινδύνων απαντάται κ στην συνεισφορά σε ...
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Αγγελή, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-07-2012
  Σε αυτή την πτυχιακή εργασία, εξετάζεται το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού δίκαιου. Γίνεται μια εκτενής αναφορά όσον αφορά τι είναι προσωπικά δεδομένα και στις ...
 • Το άσυλο της κατοικίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κανακουσάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-07-2014
  Το άσυλο της κατοικίας όπως ορίζεται από το άρθρο 9α του Συντάγματος λέει ότι: 1ον Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, ...
 • Το ειδικό απόρρητο των τραπεζικών Καταθέσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σταυρακάκη, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-09-2014
  Η σχέση μεταξύ πελάτη και τράπεζας είναι μια ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης η οποία προσδιορίζεται από νόμους, κώδικες δεοντολογίας και ήθη. Όσον αφορά το τραπεζικό (γενικό) απόρρητο διασφαλίζει τη σχέση εμπιστοσύνης που ...
 • Τραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. Η εφαρμογή της υπηρεσίας σήμερα στην Ελλάδα. Κίνδυνοι και μέσα προστασίας του καταναλωτή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κατσαντώνη, Γαρυφαλιά
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-08-2012
  Στην πτυχιακή εργασία παρακάτω θα αναπτυχθεί η εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου στις συναλλαγές μεταξύ τράπεζας και πελάτη, γνωστή ως «Mobile Banking». Θα δούμε ποια είναι η εξέλιξη του Mobile Banking στην Ελλάδα, ποιους ...
 • Τραπεζικό απόρρητο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μάρκο, Εμμανουέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-08-2012
  Τα τελευταία χρόνια πολύς λόγος γίνεται για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,ευαίσθητα και μη,καθώς και για την προστασία του ατόμου από την αδικαιολόγητη χρήση και επεξεργασίατους.Η προσωπική ελευθερία του ατόμου και η ...
 • Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πούλιου, Θεοδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-08-2012
  Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής που επικρατούν στους χώρους εργασίας. Επίσης σημαντικός λόγος είναι να αποκτήσουμε νέες ειδικότητες με καλές ...
 • Χρηματοδοτική μίσθωση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πατεράκη, Δήμητρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-11-2014
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η λεπτομερής παρουσίασης του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το leasing είναι μια δημοφιλής επενδυτική επιλογή τόσο στις χώρες του εξωτερικού, όσο και στη χώρα μας οπότε, η ...