• Διατροφικές στάσεις των αλλοδαπών επισκεπτών της Κρήτης για τα βιολογικά προϊόντα, το 2002.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), ΠΣΕ Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων
    Συγγραφείς: Φαφούτας, Ευάγγελος; Σαμπάνης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης, Μανόλης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Στην παρούσα έρευνα γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των καταναλωτικών προτύπων των αλλοδαπών επισκεπτών της Κρήτης απέναντι στα Ελληνικά βιολογικά προϊόντα. Η αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα καθώς και ...