• Σχεσιακές βάσεις δεδομένων, η γλώσσα SQL και αποθηκευμένες διαδικασίες.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μπαγκέρη, Ευαγγελία
    Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουρέλης, Αναστάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-04-2010
    Η πτυχιακή μου εργασία αναφέρεται στη δημιουργία βάσεων δεδομένων και αντιμετώπιση προβλημάτων με την χρήση εντολών SQL και αποθηκευμένες διαδικασίες.