• Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων από κοινωνικοοικονομική και οικολογική άποψη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τζανάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιάννης, Στέφανος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Είναι μεγάλη μου τιμή αλλά και πρόκληση να γράφω την διπλωματική μου εργασία αναφορικά για ένα θέμα που έχει να κάνει με τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, με έμφαση στις κοινωνικές και οικολογικές απόψεις, αντλώντας ...
 • Ελέυθερος χρόνος των νέων τουριστών κατα την διάρκεια των διακοπών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καδιανάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιάννης, Στέφανος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στην διασκέδαση και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων τουριστών, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.
 • Μια πρώτη διερεύνηση διεθνώς του τουριστικού μάρκετινγκ στις υπηρεσίες φιλοξενίας και τουρισμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Εφεντάκη, Δώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιάννης, Στέφανος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Αυτή η εργασία στοχεύει στο να συνενώσει τη θεωρία και την πρακτική της φιλοξενίας και του τουριστικού marketing από την άποψη της κατανόησης, εξήγησης και πλήρωσης των αναγκών των καταναλωτών. Η προσέγγιση απ' άκρη σ' ...
 • Πολιτιστική κληρονομιά & τουριστική ανάπτυξη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καροφύλλου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιάννης, Στέφανος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Το θέαμα της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι, από τη φύση του, μοναδικό και εύθραυστο. Επομένως, είναι βασικό, ότι οι αρχές του τουρισμού μελετούν το πόσο καλύτερα θα αναπτύξουν αυτές τις περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς ...
 • Τουρισμός και ανάπτυξη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κοσμαδάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιάννης, Στέφανος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Ο στόχος της πτυχιακής μου εργασίας είναι η διερεύνηση της βασικής σχέσης ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και το περιβάλλον. Θέτουμε, δηλαδή διάφορους στόχους ανάπτυξης και κατευθυνόμαστε κυρίως προς τον τομέα του τουρισμού ...
 • Τουρισμός. Μια πρώτη διερεύνηση των παραμέτρων υγείας, ασφάλειας και προστασίας στο σημερινό κόσμο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Φανταουτσάκη, Ουρανία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιάννης, Στέφανος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Στόχος αυτής της εργασίας είναι η διασφάλιση ασφαλών και ευχάριστων εμπειριών των επισκεπτών των παγκόσμιων τουριστικών προορισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες και έμμεσες απειλές που μπορεί να επηρεάσουν την τουριστική ...
 • Τουριστική οικονομία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τσουπρακάκου, Χριστίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιάννης, Στέφανος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Ο τουρισμός αποτελεί, χωρίς άλλο, μια οικονομική δραστηριότητα, η οποία όταν αναπτύσσεται σωστά μπορεί να αποφέρει σημαντικά ωφελήματα στις οικονομίες, τόσο των ανεπτυγμένων χωρών όσο και των αναπτυσσομένων. Πιστεύουν ότι ...
 • Τουριστικό marketing.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κακλαμάνου, Μαρία-Αργυρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιάννης, Στέφανος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Το τουριστικό Μάρκετινγκ, μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν ένας όρος σχεδόν άγνωστος στην ελληνική αγορά. Η κατάσταση αυτή της αφάνειας, άρχισε τις τελευταίες δεκαετίες σταδιακά να διαφοροποιείται και πρόσφατα και πρόσφατα ...