• Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Χασαπλαδάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-01-2012
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, ασχοληθήκαμε με τη λογιστική παρακολούθηση των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.). Η εργασία μας αποτελείται από τέσσερα ...
 • Αποσβέσεις πάγιων περουσιακών στοιχείων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μενεγάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-06-2009
  Στην εργασία που ακολουθεί θα παρακολουθήσετε θέματα σχετικά με τον ορισμό και την έννοια των αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, τους λόγους ύπαρξης των αποσβέσεων, τους σκοπούς για τους οποίους γίνονται οι ...
 • Ισολογισμός τέλους χρήσεως.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σεβαστή, Γρηγορά
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-05-2009
  Στο τέλος κάθε χρήσεως συντάσσεται ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ που για το λόγο αυτό ονομάζεται Ισολογισμός τέλους χρήσεως. Χρήση λέγεται ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο μετρείται και προσδιορίζεται το αποτέλεσμα των προσπαθειών του ...
 • Λογαριασμοί εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων χρήσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δαμανάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι "Λογαριασμοί Εκμεταλλεύσεων και Αποτελεσμάτων Χρήσης " Περιληπτικά, στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο διατυπώνονται εννοιολογικά οι βασικές έννοιες των λογαριασμών της εκμετάλλευσης και ...
 • Λογαριασμοί της ομάδας 6 του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Εννοια, λειτουργία, λογιστικός χειρισμός.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σισμανίδης, Νίκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-07-2010
  Η ομάδα 6, βοηθάει την επιχείρηση να καταγράφει τη ροή των εξόδων της και να παρακολουθεί με τις εγγραφές τα έξοδα που πραγματοποιεί σε κάθε χρήση, σε αντίθεση με τα έσοδα που πραγματοποιεί για να μπορεί να δει το καθαρό ...
 • Ομάδα 7 λογαριασμοί εσόδων σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζαφειράκη, Μαριάνθη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-07-2009
  Όλες οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο όλων των υποχρεωτικών λογαριασμών του. Το σχέδιο των λογαριασμών ...