• Η δημόσια υγεία στην Κρήτη το πρώτο μισό του 20ου αιώνα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Καπαρουνάκη, Αικατερίνη; Περαντώνη, Αριστέα; Φρουζάκη, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντνίδης, Θεοχάρης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-06-2009
    Η παρούσα εργασία με κεντρικό άξονα την ιστορικότητα των φαινόμενων «υγεία» και «περίθαλψη» επιδιώκει να μελετήσει την πορεία που ακολούθησε η δημόσια υγεία στη Κρήτη το πρώτο μισό του 20ου αιώνα (περίοδο 1870-1950) σε μια ...