• Εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν και μετά το σχέδιο Καλλικράτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τζαχάνη, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κώττη, Μελίνα-Σπυριδούλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-05-2011
  Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαµε να αποδώσουµε όσον το δυνατόν καλύτερα και πληρέστερα την διαδικασία για την περιβαλλοντική «αδειοδότηση» και τον περιβαλλοντικό έλεγχο των δηµόσιων και ιδιωτικών έργων στην προ «Καλλικράτη» ...
 • Ύπαρξη φαρμακευτικών ενώσεων σε ύδατα στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τάγκα, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κώττη, Μελίνα-Σπυριδούλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-10-05
  Η μελέτη ασχολείται με την ύπαρξη φαρμακευτικών ενώσεων σε ύδατα στην Ελλάδα. Πολλές ενώσεις έχουν προσδιορισθεί σε εισόδους και εξόδους εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, δείχνοντας ότι η επεξεργασία δεν είναι αποτελεσματική.