• Η συμβολή των διεθνών ελεκτικών προτύπων στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Νεοπούλου, Ελισσάβετ
  Επιβλέπων καθηγητής: Κοκολάκη, Χαρά
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-07-2012
  Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο « Η Συμβολή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς» έγινε στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμ-ματος της σχολής Χρηματοοικονομικής και ...