• Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και η επίδραση των Δ.Λ.Π. 16 και 38 στις επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κοκκινάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Λαδάς, Ανέστης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-01
  Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα επινοήθηκαν αφενός για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη λογιστική, όπως αυτή χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και αφετέρου για να αποτελέσουν μια ...
 • Εξωτερικός έλεγχος ανωνύμων εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Φανουράκη, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Λαδάς, Ανέστης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-06
  Το φαινόμενο της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων είναι σύνηθες τα τελευταία χρόνια και οι λογιστικές απάτες που αποκαλύφθηκαν προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες για την ακεραιότητα των ελεγκτικών μηχανισμών. ...
 • Ο έλεγχος σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μπότης, Αινείας
  Επιβλέπων καθηγητής: Λαδάς, Ανέστης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-05-08
  Κύριος σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει την συσχέτιση μεταξύ του ελέγχου και της οικονομικής ύφεσης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη της εργασίας βασίζεται στη επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και ...