• Αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικής ασφάλισης στην Ελλάδα: διαχρονική εξέλιξη μεγεθών των 5 μεγαλυτέρων σε πωλήσεις επιχειρήσεων συγκεντρωτικά στοιχεία για την τετραετία 2003-2006.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ambassa, Paul-Alain
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-01-2009
  «Ασφάλιση είναι η διαδικασία μεταφοράς συγκεντρωμένων, τυχαίων και απρόβλεπτων κινδύνων σε νομικά πρόσωπα (ασφαλιστικές εταιρείες) ή σε φυσικά πρόσωπα (μεσίτες ασφαλειών, πράκτορες) έναντι συγκεκριμένου ασφαλίστρου, όπου ...
 • Αλληλεξάρτηση εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πατελάκη, Αιμιλία; Φραγάκη, Ιφιγένεια
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-10-2014
  Οι ραγδαίες εξελίξεις, όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο, αλλά και τον παγκόσµιο, η συνεχής απελευθέρωση των αγορών, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι εξαγορές, οι επεκτάσεις, αλλά και οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων, οι ασταθείς και ...
 • Ανάπτυξη νεανικής επιχειρηματικότητας και η περίπτωση των startups στην Ελλάδα: αποτύπωση τρέχουσας κατάστασης και προοπτικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κλαριδόπουλος, Ανδρέας; Περιφανάκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-11-2015
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της ανάπτυξης της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, με επίκεντρο τις Start Up επιχειρήσεις προσπαθώντας να απεικονιστεί η τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και οι ...
 • Βασιλεία ΙΙ και διαχείριση λειτουργικού κινδύνου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σιγάλας, Βασίλης; Νικολακάκη, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-07-2014
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το Νέο Πλαίσιο Κεφαλαιακής Επάρκειας της Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών (Basel Committee on Banking Supervision) και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις αναφορές τις βιβλιογραφίας ...
 • Εξέταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Κύπρο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βασιλαράς, Χριστόδουλος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-08-2012
  Ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Κύπρου έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερη δυναμική. Καθώς έχοντας ξεπεράσει την τούρκικη εισβολή το 1974, κάποιους κλυδωνισμούς που δημιουργήθηκαν με την κρίση του Χρηματιστηρίου ...
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη, χαρακτηριστικά και εφαρμογές σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καζάκου, Ειρήνη; Μπομποδάκη, Χρυσή
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-12-2009
  Η παρούσα πτυχιακή, εξετάζει το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και εξειδικεύεται στο κομμάτι της ΕΚΕ, όπως αυτή εφαρμόζεται στα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα. Διατυπώνεται ο ορισμός της ΕΚΕ, αναλύονται τα χαρακτηριστικά ...
 • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) στις φαρμακαποθήκες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
  Συγγραφείς: Μηναδάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-04-30
  Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές διαδικασίες καθώς και ένα μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στην ίδια την επιχείρηση και τους πελάτες της. Σκοπός της παρούσας ...
 • Ο πιστωτικός κίνδυνος και οι απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπουγκά, Άννα; Σφίγγα, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-09-2009
  Το θέμα της εργασίας αυτής είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και οι απαιτήσεις της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ. Θα αναφερθούμε στο τραπεζικό σύστημα και τα πιστωτικά ιδρύματα και την συνθήκη της Βασιλείας. Επίσης θα αναλύσουμε τον ...
 • Πολυκριτήριες τεχνικές ταξινόμησης και η χρήση στον τραπεζικό τομέα αξιολόγηση ετών 2003-2006.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γιαννιδάκη, Ευαγγελία-Eλένη; Καλορίτη, Ολγα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-06-2009
  Τράπεζα είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που δέχεται καταθέσεις και χορηγεί δάνεια. Ο όρος χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι κανονικά λανθασμένος, διότι ίδρυμα θεωρείται ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικός που έχει ως σκοπό την ...
 • Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης επιχειρήσεων: Η αγορά Leasing στην Ελλάδα την τετραετία "05 -"08.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ορφανίδου, Ελευθερία; Στεργίου, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-08-2012
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η πορεία και εξέλιξη της χρηματοοικονομικής αγοράς και παρουσιάζονται σύγχρονοι τρόποι χρηματοδότησης, με στόχο την εύρεση του καλύτερου τρόπου χρηματοδότης επιχειρήσεων. Η παρούσα ...
 • Συνεισφορά του Τ.Ε.Ι. Κρήτης τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη. Εντοπισμός και ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων διαβίωσης των φοιτητών του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
  Συγγραφείς: Ρώτας, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Στυλιανός; Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-01
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως κύριο στόχο να αποδείξει θεωρητικά με βάση τις βιβλιογραφικές πηγές που έχουν γραφτεί από καθηγητές πανεπιστημίων, αλλά και ερευνητικά μέσα από την έρευνα που διεξήχθη αυστηρά και μόνο ...
 • Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων στα πλαίσια των νέων θεσμικών εξελίξεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δημητριάδη, Εβίτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-12-2008
  O Εσωτερικός Έλεγχος (E.E.) (Internal Auditing), σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη που μέσω των ...
 • Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον κλάδο τροφίμων και ποτών:συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων 2004-2006.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Φραγκιαδάκη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας αναφέρεται, κυρίως, στην χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον κλάδο τροφίμων και ποτών. Στόχος της αποτελεί η αξιολόγηση και ανάλυση της οικονομικής πορείας του κλάδου, ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση πέντε επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των πλαστικών για τέσσερα έτη (2005-2008). Προοπτικές και αποτίμηση του κλάδου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τσιμπλοστεφανάκη, Χρυσούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-09-2009
  Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η χρηματοοικονομική πορεία πέντε εκ των σημαντικότερων εταιρείων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των πλαστικών. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η ανάλυση των αριθμοδεικτών. Η εργασία ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου ιχθυοκαλλιεργειών.Τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παραγιουδάκη, Ζωή
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος; Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-28
  Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, σε πρώτη όψη, γίνεται μια παρουσίαση της δραστηριότητας της ιχθυοκαλλιέργειας στην εξέλιξή της διαχρονικά, τους τρόπους και την οροθέτηση αυτών των δραστηριοτήτων, τα προϊόντα και τα ...
 • Ψηφιακά νομίσματα – Η περίπτωση bitcoin: τάσεις και προοπτικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
  Συγγραφείς: Πσενιτσίνιι, Ντανιήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-30
  Αυτή η εργασία στοχεύει στο να προσεγγίσει τον τομέα των ψηφιακών νομισμάτων και ιδιαίτερα αυτόν του Bitcoin. Η προσέγγιση θα είναι θεωρητική, τεχνολογική και πρακτική ως αποτύπωση της κατάστασης που επικρατεί σήμερα. Στο ...