• Αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης της βερτισιλλίωσης της πατάτας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Κουγιέντης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιγοξυγκάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η βερτισιλλίωση είναι σήμερα μια ευρέως διαδεδομένη ασθένεια που προσβάλλει πλήθος καλλιεργούμενων και αυτοφυών φυτών και μία από τις κυριότερες ασθένειες εδάφους των ετησίων καλλιεργειών της χώρας μας. Η βερτισιλλίωση της ...
 • Αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης της βερτισιλλίωσης των λαχανικών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Καλαϊτζάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιγοξυγκάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η βερτισιλλίωση (verticillium wilt) είναι μια από τις σοβαρότερες ασθένειες των λαχανοκομικών φυτών της χώρας μας και οφείλεται στους μύκητες Verticillium dahliae (κυρίως) και V. albo-atrum (σπανίως), που ανήκουν στους ...
 • Βιολογική αντιμετώπιση του ωιδίου του πλατάνου (erysiphe platani) σε τεχνητά μολυσμένα σπορόφυτα πλατάνου στο θερμοκήπιο και σε φυσικά μολυσμένους πλατάνους δεντροστοιχιών της Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Κανακουσάκης, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιγοξυγκάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-06-2014
  Η παρούσα πτυχιακή διατριβή εστιάζεται στη μελέτη του ωϊδίου του πλατάνου (Erysiphe platani) στην Κρήτη και τη βιολογική αντιμετώπισή του σε τεχνητά μολυσμένα σπορόφυτα πλατάνου στο θερμοκήπιο καθώς και σε φυσικά μολυσμένους ...
 • Βιολογική καλλιέργεια αμπελιών στη Ρόδο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Καραγιάννη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιγοξυγκάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η βιολογική γεωργία έχει πολλά πλεονεκτήματα (π.χ. βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και προστασία του από τη διάβρωση, μείωση των εξωτερικών εισροών και παραγωγή ποιοτικών προϊόντων). Έχει όμως μερικά σοβαρά μειονεκτήματα ...
 • Βιολογική καλλιέργεια μαρουλιού (Lactuca sativa) στην Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Ζούμη, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιγοξυγκάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-09-2009
  Στα καλλιεργούμενα φυτά παρατηρήθηκε έξαρση προσβολών από εχθρούς και ασθένειες, τοξικότητες στα φύλλα, κηλιδώσεις στους καρπούς και ποιοτική υποβάθμισή τους όσον αφορά τις βιταμίνες, τα θρεπτικά στοιχεία, τα ιχνοστοιχεία ...
 • Βιολογική καλλιέργεια πατάτας στην Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μπαμιεδάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιγοξυγκάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα διαχείρησης της γεωργικής εκμετάλλευσης, στο οποίο εφαρμόζονται καλλιεργητικές πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον, ελαττώνονται οι εξωτερικές εισροές που αφορούν τα αγροχημικά και τους ...
 • Βιολογική καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Γρινιεζάκη, Ελπινίκη
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιγοξυγκάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-08-2013
  Η τομάτα (Solanum lycopersicum L.) ανήκει στην οικογένεια Solanaceae, καλλιεργείται υπαίθρια και υπό κάλυψη καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των κηπευτικών. Η αυξανόμενη τελευταία ευαισθητοποίηση του κόσμου για προστασία ...
 • Η βερτισιλλίωση της τομάτας και τρόποι αντιμετώπισης της.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Κατζουράκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιγοξυγκάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η βερτισιλλίωση είναι μια πολύ διαδεδομένη ασθένεια η οποία έχει μεγάλο εύρος ξενιστών (καλλιεργούμενα και αυτοφυή φυτά). Στην Ελλάδα αναφέρθηκε πρώτη φορά το 1935 από τον Sarejanni, ενώ τα τελευταία 25 χρόνια έχει αρχίσει ...
 • Η βιολογική αντιμετώπιση του περονόσπορου του αμπελιού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Ανδρέου, Μαρίνα; Βαθυλάκη, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιγοξυγκάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η πτυχιακή αυτή εργασία αναφέρεται στην βιολογική αντιμετώπιση του περονόσπορου του αμπελιού. Ο περονόσπορος είναι η πιο καταστρεπτική ασθένεια του αμπελιού που το όνομά του σε μερικές αμπελουργικές περιοχές της χώρας μας ...
 • Η θερμοκηπιακή βιολογική καλλιέργεια της πιπεριάς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Βοσκάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιγοξυγκάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-10-2013
  Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης, στο οποίο εφαρμόζονται καλλιεργητικές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, ελαττώνονται οι εξωτερικές εισροές που αφορούν στα αγροχημικά και ...
 • Η λίπανση στην βιολογική γεωργία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μαντζώρου, Αντωνία
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιγοξυγκάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-02-2011
  Τα  τελευταία  χρόνια  η  εντατικοποίηση  της  γεωργίας  και  ο  στόχος  για υπερβολικές  αποδόσεις  οδήγησαν  στην  κατάχρηση  χημικών  λιπασμάτων.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μόλυνση των υδάτινων πόρων, την παραγωγή προϊόντων  ...
 • Η τεφρά σήψη της αμπέλου και τρόποι αντιμετώπισης της.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μαρίνου, Χριστίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιγοξυγκάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η καλλιέργεια της αμπέλου είναι από τους αρχαιότερους κλάδους της Γεωργίας και ήταν από τους πιο εκτιμούμενους κλάδους της αρχαίας Ελληνικής γεωργίας. Η εξελικτική διαφοροποίηση των ποικιλιών της αμπέλου καθώς και η επιλογή ...
 • Μυκητολογικές ασθένειες του ξύλου της ελιάς στην Κρήτη και η ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Καλαϊτζάκη, Χρυσούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιγοξυγκάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-03-2011
  Οι μυκητολογικές ασθένειες της ελιάς (Olea europaea) στην Κρήτη είναι: η βερτισιλλίωση (Verticillium dahliae), η ευτυπίωση (Eutypa lata), η φομιτυπόρια (Fomitiporia punctata) και η φόμα (Phoma incompta). Η βερτισιλλίωση ...
 • Τρόποι αντιμετώπισης της βερτισιλλίωσης των κηπευτικών καλλιεργειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Αρώνη, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιγοξυγκάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008