• Ηλεκτρονικό ινστιτούτο αισθητικής με χρήση MVC PHP Framework.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σταυγιανουδάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Λογκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-06-2011
  Στόχος της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία µιας ιστοσελίδας (web application), ινστιτούτου αισθητικής µε την διαδικασία εγγραφής χρηστών και κράτηση ραντεβού. Ακόµα στόχο έχει οι διάφοροι χρήστες να µπορούν να υποβάλουν ...
 • Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα επί οπτικής ίνας – τεχνολογία WDM/Πρωτόκολλο SDH.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σφενδυλάκης, Ιωάννης; Βενιαμάκης, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Λογκάκη, Μαρία; Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-07-2011
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται εκτενής αναφορά στις οπτικές ίνες, στην τεχνολογία WDM και στο πρωτόκολλο SDH/SONET, που βρίσκουν εφαρμογή στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα και για την πληρέστερη ...
 • Σχεδίαση – δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας εύρεσης και καταχώρησης αγγελιών εργασίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νικολαρόπουλος, Αλέξανδρος; Δρακόπουλος, Δημήτριος-Αριστοτέλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Λογκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-02-2012
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής, ήταν η πλήρης κατανόηση ενός από τα δημοφιλέστερα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, του Joomla, με τη βοήθεια του οποίου θα υλοποιούσαμε μια ιστοσελίδα αναζήτησης και εύρεσης εργασίας. ...