• Βιολογική καταπολέμηση της τεφράς σήψης της τομάτας (Botrytis cinerea) με ζύμες "IN VIVO".

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Δαφέρμος, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλαθράκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Τεφρά σήψη ονομάζεται η ασθένεια που προκαλείται από τον φυτοπαθογόνο μύκητα Botrytis cinerea ο οποίος είναι προαιρετικό παράσιτο και αναπτύσσεται τόσο στους διάφορους ξενιστές του, όσο και σαπροφυτικά στα οργανικά υποστρώματα ...
 • Καταπολέμηση μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών καρποφόρων δέντρων και αμπέλου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Κάρδαση, Τριανταφυλλιά
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλαθράκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στην πτυχιακή αυτή αναφέρονται μυκητολογικές και βακτηριολογικές ασθένειες, που έχουν παρατηρηθεί σε διάφορες περιοχές της γης. Οι ασθένειες αυτές, καταγράφονται με σειρά σπουδαιότητας ανάλογα με την οικονομική σημασία ...