• Ανάλυση των αιτιών πρόκλησης βλαβών μέσω της διαδικασίας καυσανάλυσης σε κινητήρα εσωτερικής καύσης εμπορικών πλοίων

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αραβανής, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιάτη, Μαρί-Μισέλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-04-19
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάλυση αίτιων πρόκλησης βλαβών μέσω της διαδικασίας καυσανάλυσης σε ναυτικό κινητήρα. Ο έλεγχος και η καλή λειτουργία ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης αποτελεί την πιο σημαντική ...
 • Είδη συστημάτων υπερπλήρωσης μηχανών εσωτερικής καύσης και μελέτη εγκατάστασης σε ατμοσφαιρικό κινητήρα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κατσαράκης, Σύλλας
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιάτη, Μαρί-Μισέλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-04-2015
  Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι τα συστήματα υπερπλήρωσης των μηχανών εσωτερικής καύσης και η μελέτη για την εγκατάσταση ενός από αυτά σε ένα ατμοσφαιρικό κινητήρα. Στην πτυχιακή αυτή θα εξηγηθεί η ...
 • Ιδιοκατασκευή αυτοκινήτου ανωμάλου εδάφους - Υπολογιστική ανάλυση πλαισίου και διαδικασίες συναρμολόγησης των μηχανικών μερών και εξαρτημάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γλιαρμής, Θεμιστοκλής
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιάτη, Μαρί-Μισέλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-10
  Το project της εργασίας περιλαμβάνει την κατασκευή διθέσιου μηχανοκίνητου τετράτροχου οχήματος που είναι ικανό να κινείται σε χωμάτινες κυρίως διαδρομές. Η φιλοσοφία και η αντίληψη κατασκευής του οχήματος είναι βασισμένη ...
 • Κατασκευή μοντέλου συστήματος μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων μηχανών εσωτερικής καύσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλοειδής, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιάτη, Μαρί-Μισέλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-05-2012
  Στην εργασία επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση προς το σχεδιασμό συστήματος μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων για κινητήρες εσωτερικής καύσης.
 • Μη συμβατικές θερμοηλεκτρικές κατεργασίες μετάλλων με αποβολή υλικού

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πανουσάκης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιάτη, Μαρί-Μισέλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-04-12
  Η πτυχιακή εργασία αφορά τις μη συμβατικές θερμοηλεκτρικές κατεργασίες μετάλλων με αποβολή υλικού με laser, plasma, ηλεκτροδιάβρωση και δέσμη ηλεκτρονίων. Στο κεφάλαιο 1, θα αναλυθεί η έννοια της κατεργασίας καθώς και η ...
 • Σύστημα ψεκασμού βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δακτυλίδης, Αντώνης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιάτη, Μαρί-Μισέλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-11-2014
  Η παρούσα προτεινόμενη πτυχιακή εργασία αφορά στα συστήματα ψεκασμού καυσίμου των μηχανών εσωτερικής καύσης, όταν το καύσιμο είναι η βενζίνη ή το πετρέλαιο. Με την έλευση της ηλεκτρονικής επανάστασης, τα μηχανικά συστήματα ...
 • Συγγραφή κώδικα στατικής ανάλυσης δικτυώματος με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φετοκάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιάτη, Μαρί-Μισέλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-01-2015
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την συγγραφή κώδικα για την επίλυση επίπεδων δικτυωμάτων με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Η συγγραφή κώδικα γίνεται στην γλώσσα προγραμματισμού matlab. Αρχικά θα γίνει μια ...