• Επίδραση διαφόρων διογκωτικών υλικών στην κομποστοποίηση της ιλύος βιολογικών καθαρισμών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Ελενίτσας, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιαδάκης, Κώστας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η διάθεση της ιλύος των αστικών λυμάτων συνιστά ένα από τα κυριότερα προβλήματα της εποχής μας. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος υιοθετούνται πολλές φορές λύσεις που δεν εξυπηρετούν τις αρχές της προστασίας του ...
 • Μονάδας μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης των απορριμμάτων των Χανίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Χατζηδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιαδάκης, Κώστας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Το αντικείμενο της παρουσας εργασίας είναι η λειτουργία της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης των Απορριμμάτων των Χανίων. Η μονάδα αυτή κατασκευάζεται στα πλαίσια της λεγόμενης "Ολοκλήρωμένης Διαχείρησης ...