• Ανάλυση ισολογισμών Ε.Π.Ε με χρήση αριθμοδεικτών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δεληγιάννη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η εργασία που ακολουθεί έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τη χρησιμότητα και τους σκοπούς της διεξαγωγής μιας συστηματικής ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων. Αρχικά θα γίνει μια αναφορά όσο αναφορά την φύση της εξεταζόμενης ...
 • Αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ροδίτη, Χαριστούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-05-2010
  Οι αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων είναι ένα θέα που απασχολεί το σύγχρονο λογιστή σε έντονο βαθμό τόσο από φορολογική, όσο και από λογιστική παρακολούθηση. Η λογιστική ως εφαρμοσμένη επιστήμη που απεικονίζει με ακρίβεια ...
 • Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αγοραστή, Ευαγγελία; Κυπραίου, Αννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-03-2010
  Εκπονώντας αυτήν την πτυχιακή εργασία με θέμα ¨Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού και Ασώματες Ακινητοποιήσεις¨ ασχοληθήκαμε με αυτά τα στοιχεία της 1ης Ομάδας του Εθνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Κυρίως προσπαθήσαμε να ...
 • Εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καμινάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση του θέματος «ποιες από τις δαπάνες που αναλαμβάνει μια επιχείρηση θεωρούνται εκπεστέες από το ακαθάριστο εισόδημα αυτής, προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό της εισόδημα. Πρωτεύον ...
 • Μισθοδοσία ιδιωτικών επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Χατζάκη, Χαρίκλεια
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-04-2011
  Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να αναλύσει την εργατική νομοθεσία και την μισθοδοσία. Γενικότερα αναλύει τις διαδικασίες που κάνει ο εργοδότης από τη στιγμή που προσλαμβάνει ένα μισθωτό μέχρι τη στιγμή που ο μισθωτός ή θα ...
 • Πάγια περιουσιακά στοιχεία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ανδρουλάκη, Αννα; Μαλλιαράκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-05-2010
  Στην παρούσα εργασία αναλύουμε το Πάγιο Ενεργητικό αναφέροντας τα βασικά συστατικά του και τα χαρακτηριστικά τους τόσο από λογιστικής όσο και από οικονομικής άποψης. Στο 1ο κεφάλαιο αναφέρουμε τον σκοπό και τα ερευνητικά ...
 • Σύσταση – λειτουργία Α.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Στημαδωράκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-06-2011
  Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι μία κεφαλαιουχική (μετοχική) εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε μετοχές και οι μέτοχοι δεν ευθύνονται, πέρα από το ποσοστό συνεισφοράς τους, για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. ...
 • Σχεδιασμός βιβλίων "Εσόδων-Εξόδων" σύμφωνα με Κ.Β.Σ.-Φ.Π.Α.-Φορολογία εισοδήματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λουράκη, Χριστίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Σ' αυτήν την εργασία γίνεται μια προσπάθεια για να καταγράψω όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα τα πιο βασικά θέματα που αφορούν τον «Σχεδιασμό των Βιβλίων Β κατηγορίας ». Η εργασία αυτή είναι χωρισμένη σε πέντε μέρη. Στο Πρώτο ...
 • Το βιβλίο αγορών μιας επιχείρησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τιτομιχελάκης, Νεκτάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-07-2010
  Η λογιστική αποτελεί σύστημα ανάλυσης και καταχώρησης των οικονομικών πράξεων και οικονομικών συναλλαγών με χρονολογική σειρά. Με στόχο να απεικονίζονται τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης. Επιπλέον προσδιορίζονται ...