• Κομποστοποίηση λάσπης βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, με χρήση πλαστικών σωλήνων ως διογκωτικό υλικό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Τσακαλάκης, Δημοσθένης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-09-2011
  Η διάθεση τις ιλύος των βιολογικών λυμάτων συνιστά ένα από τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος υιοθετούνται πολλές φορές πρακτικές που δεν εξυπηρετούν τις αρχές ...