Now showing items 1-13 of 13

 • Category C' accounting books. Application on CO

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Argyropoulou, Dimitra; Karystinaiou, Eirini
  Thesis advisor: Marnelakis, Ioannis
  Publication Date: 28-11-2013
 • Category C' accounting books.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Katsifaraki, Evangelia; Ntaountaki, Garyfalia; Tsoumakou, Sofia
  Thesis advisor: Marnelakis, Ioannis
  Publication Date: 31-01-2011
 • Computerized bookkeeping for category C' accounting books, for one year.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Tzortzakakis, Stylianos; Psalidaki, Maria
  Thesis advisor: Marnelakis, Ioannis
  Publication Date: 31-05-2012
 • Bookkeeping for category C' persoanl enterprise, on a computerized environment.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Stamos, Christos
  Thesis advisor: Marnelakis, Ioannis
  Publication Date: 04-05-2009
 • Computerized bookkeeping for category C' accounting books.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Lagoudaki, Elisavet
  Thesis advisor: Marnelakis, Ioannis
  Publication Date: 09-03-2010
 • Computerized bookkeeping for receipts-expenses book.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Ilia, Charikleia
  Thesis advisor: Marnelakis, Ioannis
  Publication Date: 08-02-2012
 • Computerized bookkeeping for receipts-expenses accounting books.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Anastasaki, Georgia; Georbasaki, Emmanouela
  Thesis advisor: Marnelakis, Ioannis
  Publication Date: 27-05-2010
 • Computerized bookkeeping for receipts-expenses accounting books.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Mananedaki, Amalia
  Thesis advisor: Marnelakis, Ioannis
  Publication Date: 21-01-2010
 • Income tax for persons.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Flouri, Pinelopi
  Thesis advisor: Marnelakis, Ioannis
  Publication Date: 03-07-2009
 • Income tax for persons.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Pedioti, Eleni
  Thesis advisor: Marnelakis, Ioannis
  Publication Date: 28-02-2008
 • Persons' income taxation.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Papadaki, Chrysoula; Sarri, Chasan Giouler
  Thesis advisor: Marnelakis, Ioannis
  Publication Date: 03-07-2009
 • Persons taxation.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Alamanou, Konstantina; Koukouraki, Maria; Tsesmelis, Georgios
  Thesis advisor: Marnelakis, Ioannis
  Publication Date: 21-01-2010
 • Income tax for persons.

  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting
  T.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Finance
  Authors: Kamma, Georgia-Maria; Tsifti, Maria-Stavroula
  Thesis advisor: Marnelakis, Ioannis
  Publication Date: 03-06-2009