• Σχεδιασμός διασυνδεδεμένου τριφασικού αντιστροφέα και μελέτη συμπεριφοράς σε συνθήκες σφαλμάτων δικτύου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
    Συγγραφείς: Παπαστεφανάκης, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σιδεράκης, Κυριάκος; Ορφανουδάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-07-13
    Τα τελευταία χρόνια, η χρήση κυρίως ανανεώσιμων πηγών ενέργειας άλλαξε τη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα υπάρχουν συστήματα παραγωγής ενέργειας διάσπαρτα στο σύστημα, γεγονός που επηρεάζει, μεταξύ ...